Korejská KEPCO E&C z uskupení vedeného společností KHNP podepsala memorandum o spolupráci s ÚJV Řež o jaderných projektech v ČR

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Ve čtvrtek 1. září uspořádala v Praze firma KEPCO E&C technicky zaměřený seminář na podporu spolupráce s ÚJV Řež. Společnost KEPCO E&C je součástí uskupení, které vede jihokorejská společnost KHNP. KEPCO E&C podepsalo memorandum o porozumění s ÚJV Řež, které je dalším krokem potvrzujícím velký zájem Jižní Koreje o spolupráci s Českou republikou nejen na výstavbě nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech.

Zástupci korejské společnosti KEPCO E&C, která se zabývá projektováním a inženýrstvím elektráren, představili návrh reaktoru APR1000.  Věnovali se návrhům konstrukčního, jaderného, přístrojového a řídicího systému, bezpečnostní analýze, návrhu stavby a stavebních konstrukcí a mechanického designu. Prezentace se zúčastnil Myung-Ro Kim, výkonný senior viceprezident KEPCO E&C, generální ředitel ÚJV Řež Daniel Jiřička a další klíčoví pracovníci.

Kromě toho obě strojírenské společnosti podepsaly memorandum o porozumění. Jeho cílem je podpora technické spolupráce na základním a detailním návrhu APR1000 tak, aby splňoval místní požadavky. Spolupráce má rozšířit rozsah služeb technického poradenství pro licenční a regulační požadavky v České republice.

„Společnost KEPCO E&C velmi těší posilování dobrých vztahů mezi Jižní Koreou a Českou republikou, k čemuž přispívá i spolupráce s ÚJV Řež. Tento ústav má dlouholeté a jedinečné výsledky a zkušenosti v oblasti českého jaderného průmyslu a s fungováním a technickým zabezpečením jaderných elektráren,“ uvedl Myung-Ro Kim.

Prohlubování spolupráce mezi ČR a Jižní Koreou

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) v rámci uskupení Tým Korea, jehož členem je i KEPCO E&C, plánují v příštím roce v Koreji uspořádat technický seminář a další související akce s cílem podpořit export do České republiky v rámci úsilí o uzákonění spolupráce se spřízněnými subjekty.

Vzhledem k tomu, že je KHNP jedním z uchazečů o výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, je si společnost plně vědoma důležitosti co nejširšího zapojení českých firem. KHNP proto identifikovala více než 160 místních firem pro možnou budoucí spolupráci a již podepsala memoranda o porozumění s desítkami českých subjektů, jako jsou ČEZ, ÚJV Řež, CPIA, SIGMA GROUP, ŠKODA JS, I&C Energo a další. Jejich účelem je spolupráce na výzkumu a vývoji jaderných projektů v oblasti projektování a inženýrství.

KHNP se navíc v Česku věnuje i společensky odpovědným aktivitám, jako je dobrovolnictví v místních komunitách, sponzoring hokejového klubu SK Horácká Slavia Třebíč, dodávání zdravotnického materiálu místním obcím včetně škol a ústavů sociální péče a mnohé další.