Kvalitně prováděný servis a údržba zařízení na JE Dukovany a Temelín je pro nás prioritou

Diagnostický systém ECAD® - měření elektrických obvodů. Diagnostický systém ECAD® - měření elektrických obvodů.

Společnost TES, s.r.o. je česká firma, která byla založena v roce 1992. V příštím roce to tedy bude již 30 let úspěšného fungování naší firmy na domácím i zahraničním energetickém trhu. Od samého začátku se společnost TES orientovala na podporu provozu a inženýrské služby v jaderné energetice v naší republice, nejprve pro jadernou elektrárnu Dukovany a následně i pro Temelín v období jeho spouštění. Zpočátku byla činnost firmy zaměřená na měření a testování elektrických systémů jaderných elektráren. Postupně se služby společnosti TES rozšířily i na ostatní oblasti podpory provozu jaderných elektráren. V současnosti společnost TES zaměstnává 67 lidí s hlavním sídlem společnosti v Třebíči. Další pracoviště máme na elektrárně Dukovany, Temelín a na Slovensku na elektrárně Mochovce.

Podstatnou část z našich činností tvoří právě každodenní servis a údržba vybraných zařízení jaderných elektráren. Pro lepší porozumění bych Vám chtěl stručně vysvětlit, kde se s naší činností můžete na jaderných elektrárnách setkat.

SERVIS MONITOROVACÍCH A DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Bezporuchový provoz většiny důležitých elektrozařízení na jaderné elektrárně jak z hlediska bezpečnosti, tak i ekonomiky provozu neustále monitorují on-line monitorovací systémy MSE na JE Dukovany a NEMES na JE Temelín. Tyto systémy pracují na platformě diagnostického systému MOSAD®-6, který jsme pro tyto elektrárny vyvinuli a také zajišťujeme jejich servis. Platforma MOSAD® byla speciálně vyvinuta pro potřeby sběru dat především z oblasti elektro pro jaderné bloky a je chráněna užitným vzorem. Vaši pozornost jistě upoutá název MOSAD®, což je zkratka ze slovního spojení MOnitorovací Systém pro Analogové a Dvouhodnotové signály. Součástí systémů MSE a NEMES jsou také WEB rozhraní, která umožňují uživatelsky příjemnou vizualizaci aktuálních hodnot, možnost nastavení limit a sledování trendů. Rovněž je možné provádět srovnání parametrů a trendů mezi jednotlivými typově stejnými zařízeními.

Naši specialisté provádí také servis a údržbu monitorovacích systémů výkonových transformátorů (blokových a odbočkových) včetně analýz stavu těchto zařízení. Tyto systémy jsou určeny především pro včasnou detekci případné vznikající poruchy a jsou provozovány na platformě námi vyvinutého diagnostického systému MOSAD®-MST, který je instalován na obou jaderných elektrárnách. MOSAD®-MST umožňuje samozřejmě on-line sledování všech důležitých parametrů, jako např. obsah plynů a vlhkosti v oleji transformátorů, elektrické veličiny jako jsou napětí, proudy, výkony a teploty nádob a chladících smyček. Je zde také realizována datová vazba do nadřazeného monitorovacího systému MSE na Dukovanech a NEMES na Temelíně. Na obou jaderných elektrárnách jsme instalovali tato zařízení společně s firmou I&C Energo, a.s.

Klíčové činnosti naší společnosti jsou především v těchto oblastech:

  • Servis a údržba elektrozařízení elektráren (především JE Dukovany a Temelín).
  • Výroba a dodávka monitorovacích a diagnostických systémů, opět především pro naše jaderné elektrárny.
  • Provádění výpočtových a bezpečnostních analýz pro jaderné elektrárny včetně účasti na mezinárodních tendrech řešících tuto problematiku.
  • Spouštění a nezávislý dozor nad spouštěním jaderných elektráren, v současnosti především na elektrárně Mochovce.

Třetí velkou servisní oblastí je on-line diagnostika obou generátorů na jaderné elektrárně Temelín. Tento komplexní diagnostický a monitorovací systém je jednak určen k okamžité informaci o případné závadě a jednak k detekci případné rozvíjející se poruchy na těchto generátorech. Skládá se ze čtyř na sobě nezávislých diagnostik a monitoringů. Zde je naší dodávkou diagnostika sběracího ústrojí nesoucí označení MOSAD®-IRIS.

DIAGNOSTIKA ROTAČNÍCH STROJŮ

Kromě servisu a údržby výše uvedených zařízení provádíme také diagnostiku stavu asynchronních motorů a diagnostiku stavu dieselmotorů. K tomuto účelu jsme ve spolupráci s VUT Brno vyvinuli diagnostický systém MOSAD®-ESAT.

Diagnostika asynchronních motorů je určena k detekci poruch uvnitř motoru, tj. rotoru, statoru a případně chyby ustavení soustrojí. Tato diagnostika je v současné době nasazena především na vysokonapěťové asynchronní motory, ale i na vybrané nízkonapěťové motory na obou jaderných elektrárnách.

Diagnostika dieselmotorů je určena k detekci mechanických závad dieselmotoru, jako jsou závady při chodu válců nebo špatná funkce palivového systému. Touto diagnostikou jsou kontrolovány dieselmotory na Dukovanech i Temelíně.

KONTROLA STAVU KABELÁŽE A KABELOVÝCH TRAS

Kontrola stavu kabeláže je v současné době prováděna diagnostickým systémem ECAD®. Tato diagnostika je využívána pro sledování stavu silových, ovládacích případně měřicích kabelů na obou jaderných elektrárnách jak na Dukovanech, tak na Temelíně.

Pravidelným měřením a vyhodnocováním elektrických obvodů získáváme ucelené informace o vlastnostech celého obvodu včetně připojeného spotřebiče, a to v beznapěťovém stavu. V případě závady je možné lokalizovat místo poruchy či závady. Pomocí diagnostiky ECAD® můžeme určit délku kabelu včetně lokalizace spojek a průchodek či míru stárnutí izolace. Systém rovněž umožňuje porovnání aktuálních výsledků s předchozími měřeními na daném kabelovém vývodu. Jedná se o ucelený systém vyhodnocování stavu kabelových vývodů, kde jsou aktuální naměřená data porovnávána s historickými. V souladu s metodikou ČEZ, a.s. jsou kabely zařazeny do skupin dle technického stavu, včetně návrhu případné opravy či výměny i s uvedením termínu další kontroly. Naměřená data jsou vkládána do databázového prostředí, které je součástí WEB rozhraní nadřazeného systému elektro MSE na Dukovanech nebo NEMES na Temelíně, o kterém jsem se ve stručnosti zmínil již dříve.

Naše společnost v současnosti ukončila vývoj nového diagnostického systému MOSAD®- EDIC, se kterým bychom rádi pokračovali v těchto měřeních prováděných na elektrárnách Dukovany a Temelín. V současné době jsou již ukončené i reálné ověřovací testy na těchto elektrárnách a nic tedy nebrání nasazení nového systému do praxe.

Kromě měření a analyzování stavu kabeláže se na JE Dukovany podílíme také na pravidelné kontrole a značení kabelových tras včetně zajištění kontroly a opravy protipožárních nástřiků a přepážek.

ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH OBVODŮ, OCHRAN A AUTOMATIK

Zejména v období plánovaných odstávek provádíme na celé řadě elektrických zařízení údržbu elektrických obvodů a ochran. Na těchto činnostech úzce spolupracujeme se společností I&C Energo a údržbu zajišťujeme na obou českých jaderných elektrárnách. U elektrických obvodů provádíme kontroly a zkoušky měřicích, vypínacích a signalizačních cest, kontroly elektrických vazeb a blokád. V případě ochran jde o kontroly nastavení a působení elektrických ochran, kontroly a testy datových komunikací a vyhodnocování sekundárních a primárních zkoušek elektrických ochran. Mimo odstávky se naše firma podílí na realizaci a vyhodnocování zejména pravidelných zkoušek režimových automatik bloků.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ DIESELGENERÁTOROVÝCH STANIC

Údržbu dieselgenerátorových stanic zabezpečujeme především na elektrárně Dukovany. V rámci odstávek bloků jsou prováděny údržbové a kontrolní práce na řídicích systémech dieselgenerátorových stanic včetně jejich automatik a signalizací. Mimo odstávek pak probíhají zejména kontrolní činnosti správností chodů dieselgenerátorů, jako jsou motorové zkoušky, tří-minutové chody, chody při zkouškách postupného zatěžování a chody do elektrizační soustavy.

Ing. Oto Mareček
výkonný ředitel TES s.r.o.