Rok 2020 z pohledu technologie VVER

Běloruská jaderná elektrárna je ve fázi spouštění (Zdroj Rosatom) Běloruská jaderná elektrárna je ve fázi spouštění (Zdroj Rosatom)

Žádost o stavební povolení pro maďarský Paks, spouštění Běloruské jaderné elektrárny a měsíční předstih při výstavbě bloků VVER-1200 v dalších zemích. To je pár událostí, ke kterým došlo v roce 2020, kdy svět postihla pandemie koronaviru.

Nové evropské bloky s technologií VVER

Asi nejvýraznějším pokrokem, ke kterému v Evropě došlo na projektech VVER, je podání žádosti o stavební povolení pro maďarskou jadernou elektrárnu Paks-2, kde Rosatom postaví dva bloky typu VVER-1200. To znamená, že byla vypracována veškerá nezbytná projektová dokumentace potřebná pro posouzení žádosti o stavební povolení a tato byla předána maďarskému jadernému dozoru. Ten má od 30. června, kdy byla žádost podána, 12-15 měsíců na rozhodnutí a vydání stavebního povolení. Pak se budou moci stavební práce rozběhnout naplno.

Nyní v lokalitě probíhají přípravné práce na nejaderné části stavby. Kromě stavby zázemí, jako je ubytování stavebních a montážních pracovníků, betonárky apod., to jsou i výkopy základové jámy.

V uplynulém roce se posunul i projekt výstavby jednoho bloku jaderné elektrárny ve finském Hanhikivi. V prosinci byla předán tzv. Basic Design Stage 1 s popisem technických řešení bloku. Připravuje se předběžná bezpečnostní zpráva a která je podkladem pro vydání stavebního povolení, která by měla být hotová na jaře letošního roku.

Těsně za hranicemi Evropské unie se začal rozbíhat provoz prvního zahraničního bloku VVER-1200. První blok Běloruské jaderné elektrárny dosáhl v říjnu 2020 kritičnosti a v listopadu dodal do sítě první elektřinu. Elektrárna sice neleží přímo na území EU, ale v letech 2016 až 2018 v ní proběhly stress testy podle metodiky Evropské unie. Na ně navazují partnerské prohlídky sdružení evropských jaderných dozorů ENSREG, které kontrolují uskutečňování připomínek ze stress testů. Ty kontrolovaly bezpečnostní rezervy bloků nad rámec platné legislativy.

Poslední taková partnerská prohlídka v Běloruské elektrárně proběhla na začátku února 2021. Komisaři z devíti evropských zemí, včetně Česka, Finska a Litvy, uvedli, že obdrželi veškeré dokumenty, které si vyžádali, a že dostali odpovědi na všechny otázky, které je zajímaly.

Pro Běloruskou jadernou elektrárnu dodávala svoji produkci celá řada českých firem. Jde například o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony nebo laboratorní vybavení. Stejná situace platí i v ostatních blocích typu VVER-1200, kde je možné najít armatury od společností Arako, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, potrubí od Lavimont Brno, čerpadla od Sigma Group, kabely a kabelové, průchodky od Kabelovny Kabex, servopohony od ZPA Pečky ad. Pokud sečteme hodnotu českých dodávek pro jaderné elektrárny Běloruská, Leningradská II a Novovoroněžská II, částka přesáhla v přepočtu 2 miliardy korun.

Včasná výstavba

Rovněž nedaleko hranice evropské unie probíhá výstavba bloků VVER-1200, která dokonce běží v předstihu oproti harmonogramu. V turecké jaderné elektrárně Akkuyu vyrostou čtyři bloky typu VVER-1200 a turbína pro první z nich už byla vyrobena americko-francouzskou společností GE Steam Power. I zde bychom našli produkci z České republiky. Například společnost MICo dodá tlakové nádoby za asi 7,1 milionů euro, společnost Sigma má dobré vyhlídky na vítězství v tendru v hodnotě cca 15 milionů eur a ŽĎAS dodá výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel určených pro tuto elektrárnu.

V současnosti je hotových několik prstenců kontejnmentu prvního bloku a základy reaktorové budovy a strojovny druhého bloku. Na staveniště byly dopraveny čtyři parogenerátory a tlaková nádoba reaktoru.

V předstihu běží i výstavba jaderné elektrárny Rooppur, kterou Rosatom staví v Bangladéši. Zhruba měsíc napřed oproti plánu byla dokončena betonová část vnitřní ochranné obálky a stavební dělníci se zaměřili na vrchlík, který ji uzavře. I sem v minulém roce dorazily klíčové komponenty: reaktor a parogenerátor musely urazit celkem 14 000 kilometrů dlouhou cestu.

Podobně v předstihu je i výstavba domácího projektu jaderné elektrárny Kurská II. V říjnu 2020 byla dokončena betonáž podlahy na reaktorovém sále, která pojmula celkem 544 kubíků speciálního těžkého betonu.

Zkracování termínů je možné díky sériové výstavbě, předávání zkušeností z jednoho staveniště na druhé a díky moderním technologiím používaným při řízení projektů.

Dalším důležitým projektem byl 3. blok Rostovské jaderné elektrárny, který byl spuštěn 2 měsíce dříve oproti plánu. Během jeho výstavby se podařilo ušetřit zhruba 12 % nákladů, a to i přesto, že výstavba byla v 90. letech zakonzervována.

Co dalšího čeká výstavbu nových bloků VVER

V letošním roce by měla být zahájena výstavba až 7 nových bloků VVER. V Číně je na květen 2021 naplánováno zahájení výstavby 7. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) a na říjen 3. bloku jaderné elektrárny Sü-ta-pao (angl. Xudabao). Tyto bloky navazují na čtveřici reaktorů VVER-1000 v lokalitě Tchien-wan, které byly postaveny za rekordní dobu.

Dále se má rozběhnout výstavba 3. a 4. bloku turecké elektrárny Akkuyu a 1. bloku jaderné elektrárny El-Dabaa v Egyptě. Kromě toho půjde o zmíněné elektrárny Paks a Hanhikivi.

V roce 2020 byla schválena také výstavba dalších čtyř bloků na území Ruské federace. V Leningradské jaderné elektrárně vyrostou další dva bloky VVER-1200 a ve Smolenské jaderné elektrárně dva bloky VVER-TOI. Výstavba ale začne až po několika letech příprav, takže to už je jiná kapitola…

Vladislav Větrovec