Turbína v modrém světle

Pracovník Doosan Škoda Power nastavuje skenovací hlavu na kontrolovanou část dělící roviny vysokotlakého dílu turbíny Pracovník Doosan Škoda Power nastavuje skenovací hlavu na kontrolovanou část dělící roviny vysokotlakého dílu turbíny

Modrá barva nesvítí v Jaderné elektrárně Dukovany jen při vyjádření podpory osob s poruchami autistického spektra, ale modrým světlem byla také zalita odstavená turbína TG 31 při využití nejmodernější metody Reverse Engineering & 3D Skenování používanou odborníky z Doosan Škoda Power.

Pracovníci provozu a údržby Jaderné elektrárny Dukovany byli postaveni před problém unikající páry z dělící roviny turbíny TG31. Pro přesný stav rozsahu netěsnosti byla použita na Jaderné elektrárně Dukovany nová metoda 3D skenování oddělení Reverse Engineering & 3D Skenování v Doosan Škoda Power.

Část strojovny s demontovaným vrchním dílem vysokotlakého dílu turbíny se v nočních hodinách ponořila do tmy, aby mohla být následně snímána laserovým 3D skenerem, který vytvořil digitální model v počítači s přesností na setiny milimetru. Následně byla vytvořena barevná mapa s přehlednými barevnými vrstevnicemi znázorňující deformace dělící roviny. Na základě tohoto měření pak byl vrchní díl turbíny odvezen do výrobního závodu Doosan Škoda Power v Plzni k opravě.

Rozmach Reverse Engineeringu

Reverse Engineering & 3D Skenování v Doosan Škoda Power prošlo poslední dobou obrovským vývojem a zařadilo se tak mezi standardní metody používané jak při vývoji nových turbín, tak hlavně při návrzích retrofitů a modernizací OEM i NON-OEM turbín. Neméně důležité jsou jakostní a servisní akce, na které je toto oddělení hojně využíváno.

Definice Reverzního inženýrství - chcete-li zpětné analýzy - nám říká, že se jedná o proces, při kterém se snažíme odkrýt fungování zkoumaného předmětu za účelem sestrojení stejně či podobně fungujícího předmětu. Tato problematika je však mnohem širší, než se zdá. K procesu získání dat oddělení Reverse Engineering & 3D Skenování v Doosan Škoda Power používá několik velice přesných měřících zařízení. Jedná se většinou o optické nebo laserové skenery, s jejichž pomocí jsme schopni přenést do digitální podoby jakýkoliv předmět či zařízení. Oddělení disponuje nejmodernější technologií pro přesné skenování součástí turbín od nejmenších milimetrových dílů až po velké turbínové sestavy. I tyto velké sestavy skenují s přesností na setiny milimetru. U malých dílů se tato přesnost zvětšuje na několik tisícin milimetru. Zajímavostí je určitě skenovací optika, se kterou lze skenovat například náběžné a odtokové hrany VT lopatek, a na těchto 3D skenech následně měřit profily tvaru, které není možné běžnými měřidly zjistit.

3D skenery nemusí nutně sloužit pouze k získávání dat pro samotné reverzní inženýrství, ale jsou velice silným nástrojem pro rychlé zjištění aktuálního stavu součásti, například její deformace vlivem namáhání, opotřebení, úbytku materiálu apod.

Miroslav Šuler
Doosan Škoda Power