V Kurčatovském institutu byl spuštěn nejvýkonnější neutronový zdroj na světě

publikováno:
autor:
Budovy reaktoru PIK (Zdroj: Kurčatovský institut) Budovy reaktoru PIK (Zdroj: Kurčatovský institut)

Dne 8. února 2021 byl v ruském výzkumném ústavu Kurčatovský institut energeticky spuštěn reaktor PIK, který představuje nejvýkonnější zdroj neutronů na světě. Díky svým vlastnostem otevírá nové dveře ve výzkumu v oblasti lékařství, biomedicíny, výzkumu materiálů ad.

Reaktor PIK bude provozovat Petrohradský institut jaderné fyziky (PNPI) sídlící ve městě Gatčina jižně od Petrohradu, který tvoří součást výzkumného ústavu Kurčatovský institut. Hlavním konstruktérem reaktoru byl výzkumný institut NIKIET N. A. Dolležala (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, Nikolaj Dolležal byl etnický Čech, který se stal jedním ze zakladatelů ruského jaderného průmyslu).

Od jiných vědeckých zařízení reaktor odlišuje vyšší intenzita toku neutronů v reflektoru, použití neutronové pasti s velmi vysokým tokem neutronů a možnost ozařovat zkoumané materiály přímo v aktivní zóně. Nejvyšší dosažitelná hustota neutronového toku v reaktoru PIK odpovídá rekordním hodnotám, kterých kdy bylo dosaženo ve stabilně provozovaných reaktorech.

Na reaktoru PIK bude probíhat výzkum neutronů a neutronového záření, zkoumání objektů mikrosvěta a další fundamentální i aplikovaný výzkum. Neutronové záření je díky svým vlastnostem vhodný nástroj pro výzkum v různých oblastech od biologie, výzkumu materiálů přes lékařství až po studium archeologických artefaktů.

Spuštění výzkumného reaktoru PIK zvýší ruský podíl na světovém trhu služeb s vysokou technologickou náročností, které k vývoji nových materiálů, produktů a technologií používají neutronové zdroje a jaderné metody. Reaktor vznikl v rámci ruské iniciativy Megascience, která zahrnuje šest projektů na stavbu velkých vědeckých zařízení. Kromě ruských vědců se počítá s mezinárodní spoluprací, takže reaktor mohou využívat vědci z celého světa.

„Realizujeme projekt PIK, máme své aktivity ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně a v Dimitrovgradě stavíme reaktor MBIR. Díky těmto zařízením budeme v polovině 20. let tohoto století fakticky schopni pokrýt celosvětovou poptávku ve výzkumu pomocí neutronového záření,“ uvádí generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov.

Reaktor PIK má kompaktní aktivní zónu, těžkovodní reflektor a tepelný výkon 100 MW. Jeho vývoj začal v 70. letech minulého století a po roce 1989 prošel modernizací, aby splňoval požadavky moderní vědy a současné bezpečnostní normy. K fyzikálnímu spuštění došlo v únoru 2011 a po energetickém spuštění se reaktor nachází v plném provozu.