Zástupci Aliance české energetiky a jihokorejské firmy KHNP podepsali memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti jaderné energetiky

publikováno:
autor:

V rámci státní návštěvy ministra průmyslu, obchodu a energetiky Korejské republiky pana Moon Sung-wooka v České republice podepsali představitelé českého průmyslu a vedení KHNP – předního hráče ve výstavbě jaderných elektráren ve světě – deklaraci o budoucí spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Podpis memoranda se uskutečnil v pátek 18. června na půdě MPO za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Memorandum navazuje na proběhlou návštěvu členských společností Aliance české energetiky (CPIA) v sídle KHNP v Jižní Koreji koncem května, kde se obě strany seznámily s možnostmi vzájemné spolupráce a zapojení českých firem při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice.

 „Podpis deklarace stvrzuje zájem obou stran na spolupráci a uvědomění si rozsahu možností a know-how partnera. Od podpisu si slibujeme nastavení základní komunikační a rozhodovací linie mezi oběma subjekty s cílem být připraveni a adekvátně reagovat na různá témata vzájemné spolupráce včetně strategického partnerství napříč jednotlivými trhy,” říká Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky.

Memorandum vytváří rámec pro budoucí spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje nejenom v České republice, ale i v dalších zemích. Otevírá možnost zapojení českých firem do projektů realizovaných společností KHNP v oblastech projektování a inženýringu, servisu i výzkumu a vývoje. Upravuje také základní komunikační a rozhodovací prostředí pro organizaci spolupráce mezi českým a korejským průmyslem v jaderné energetice.

„Jsem přesvědčen, že spolupráce s CPIA a jejími členy, kteří zastupují český jaderný průmysl, bude hrát klíčovou roli při dosahování úspěšných výsledků v rámci výstavby nových jaderných bloků v České republice. Podpis memoranda o porozumění slouží i jako odrazový můstek k dalšímu rozšíření naší spolupráce včetně společného postupu na evropském trhu,“ doplňuje Seung Yeol Lima, viceprezident divize Nové jaderné zdroje společnosti KHNP.

Český jaderný průmysl ve světě

České firmy mají v oblasti jaderného průmyslu co nabídnout. Patří mezi evropské lídry v inženýringu, výrobě a servisu jaderného zařízení, a to v průběhu celého životního cyklu jaderné elektrárny. Podle Milana Šimonovského jsou také jedním ze základních stavebních kamenů schopnosti samostatného provozování a servisu jaderných elektráren u nás. Například řídicí systémy a know-how příbramské firmy ZAT a.s. jsou nasazeny na 30 procentech jaderných elektráren v EU a 10 procentech ve světě včetně obou jaderných elektráren u nás i na Slovensku. Společnost ALTA, a.s. zase poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva až po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření. Další firma s českým know-how – Doosan Škoda Power s.r.o. – je zásadním světovým hráčem v oblasti dodávek turbín a souvisejících zařízení a systémů. Provozní a obchodní ředitel této společnosti Daniel Procházka k podpisu dohody říká: „Memorandum je potvrzením vážného zájmu spolupráce mezi českým průmyslem a KHNP a věříme, že know-how a dlouholeté zkušenosti Doosan Škoda Power v jaderném průmyslu přinesou prospěch oběma stranám.“

Dalšími společnostmi, které vytvářejí České republice ve světě dobré jméno v oblasti jaderné energetiky, jsou také ŠKODA JS a.s., I&C Energo a.s., Elektro Kroměříž a.s., OSC, a.s., Sigma Group, a.s., ARAKO spol. s r.o. i AQUA-STYL s.r.o. Pro podporu svých strategických, mezinárodních a globálních partnerství a zájmů včetně svého jaderného know-how jsou sdruženy v Alianci české energetiky.