Inspirace pro Česko. Polsko podpořilo rozvoj akumulace energie

publikováno:
autor:

Úložiště energie usnadňují nástup obnovitelných zdrojů a globální trh s ukládáním elektřiny rychle roste. Po celém světě mají být letos uvedena do provozu úložiště s výkonem více než 10 gigawatt, z toho polovina v USA. Evropa má více než 500 velkých bateriových úložišť, Česká republika zatím 4 s celkovým výkonem okolo 10 megawattů, z toho 2 i po několika letech fungují jen v testovacím režimu. Evropa v letošním roce očekává růst baterií o další 3 gigawatty. Rozvoji skladování energie už dalo zelenou i sousední Polsko. Tento měsíc odstranilo legislativní překážky rozvoje akumulace, když polský parlament přijal novelu energetického zákona, která s bateriemi počítá. Do konce dekády by i v Česku mělo dojít k rozmachu velkokapacitních baterií. Odvětví akumulace energie je však u nás blokováno chybějící legislativou. Příležitost situaci změnit je nyní na českých zákonodárcích.

Polsko odstranilo poslední bariéry rozvoje akumulace, když polský parlament poměrem hlasů 443 pro a 3 proti hlasoval pro zavedení licence na akumulaci a odstranil tzv. dvojí zdanění (double-charging), které je vůči provozovatelům diskriminační. „V Česku usilujeme o stejný způsob dlouhodobě. Příští týden proběhne druhé čtení novely energetického zákona s pozměňovacím návrhem, který se týká rozvoje akumulace a zavedení licence podobně jako v Polsku. Nyní máme konečně šanci připravit se na boom, ke kterému dojde v nejbližších letech i u nás. Nová pravidla navíc stimulují skladování energie nikoli čerpáním dotací, ale naopak snižováním poplatků za připojení k síti. Je to velká příležitost i pro české společnosti, aby vyvinuly inovativní řešení a vstoupily do rozvoje v rané fázi,“ upřesňuje Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT.

Podle asociace i většiny energetického trhu by léta oddalovaná úprava zákona konečně vyslala nejen signál investorům, kteří dnes raději stavějí obnovitelné zdroje a baterie v zahraničí, ale vytvořila by právní rámec, na jehož základě by klíčové energetické instituce mohly zařízení k ukládání energie licencovat a umožnit tak jejich komerční využití. Provozovatel přenosové soustavy (ČEPS) přitom s využitím tzv. stand-alone baterií počítá již od počátku letošního roku ve svém Kodexu, zavedení samostatné licence pro akumulaci podporuje také Energetický regulační úřad (ERÚ)a distribuční společnosti.

V rámci Modernizačního fondu, který má Česku pomoci se snižováním emisí a s podporou obnovitelných zdrojů, dojde navíc během nejbližších let ke spuštění velkých fotovoltaických elektráren. Právě fotovoltaika s baterií, či později výrobnou zeleného vodíku, přináší nové možnosti nejen pro zákazníky, ale i distributory a tzv. agregátory flexibility. S agregací flexibility počítá také nový energetický zákon, který ji dosud jako činnost neznal, částečně již i právě projednávaná novela energetického zákona.

Asociace AKU-BAT nedávno jako první sdružení v ČR spustila činnost pracovní skupiny pro agregaci flexibility. Právě její efektivní využívání výrazně ulehčuje přechod k udržitelné energetice tím, že nové prvky v energetice bude účinně využívat. Jedním z klíčových zdrojů flexibility jsou právě bateriové systémy, díky jejich schopnostem energii nejen dodávat, ale i odebírat podle potřeby soustavy. Na uzákonění podmínek a licenci pro podnikání čekají subjekty aktivní v akumulaci energie.

„Jsme na prahu boomu akumulace energie a Česká republika toho může využít. Aktuálně se jako asociace podílíme na řadě kroků, které přispějí k podpoře a rozvoji moderní energetiky i u nás. Věříme, že sněmovna příští týden odblokuje legislativní vakuum, ve kterém se problematika ukládání energie poslední roky nachází, a že návrh bude poslanci přijat,“ dodává Jan Fousek.