Derusifikace jádra nám otevřela nové trhy

publikováno:

Derusifikace jádra nám otevřela nové trhy
Rozhovor s Petrem Altschulem

„Na řadě elektráren jsme měli především ruskou konkurenci, která teď odpadla. Tím pádem jsme daleko zajímavější pro provozovatele, kteří byli dříve navázáni na Rusko. Odebírali odsud veškeré náhradní díly pro jaderné elektrárny a pro nás bylo často velmi složité se na tyto trhy dostat, byť jsme v minulosti měli ruského vlastníka,“ říká v rozhovoru pro All for Power Petr Altschul, místopředseda představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS s tím, že se situace dramaticky mění. „Začínáme být aktivní v Bulharsku, čím dál tím více je pro nás zajímavější i maďarský nebo finský trh. A věříme i v další rozvoj aktivit na Ukrajině.“

Celý loňský rok už jste fungovali pod hlavičkou ČEZ, ovlivnilo to byznys se současnou matkou a notabene postavení ŠKODA JS na evropském jaderném trhu?
Byznys s naším současným vlastníkem to nijak ovlivnit nemohlo, protože ten podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. My nejsme coby člen Skupiny ČEZ nijak zvýhodňováni a standardně se účastníme vyhlašovaných soutěží jeho obchodních případů. Určitě se ale změnila naše pozice na evropském trhu a vnímání naší společnosti v celé jaderné komunitě. Díky vstupu ČEZ, který nahradil původního ruského vlastníka, především došlo k vymazání ŠKODA JS ze sankčního seznamu OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničního majetku spadající pod Ministerstvo financí USA). Na ŠKODA JS se tak od 12. května 2023 nevztahují žádné americké ani evropské sankce vyplývající z ruské agrese na Ukrajině.

V prvním pololetí by se mělo rozhodnout, kdo bude stavět nové bloky v ČR. S jakou pozicí se počítá pro Škodu JS v rámci řízení výstavby? A je z hlediska vašich kapacit jedno, která společnost dodá jaderný ostrov?
Se ŠKODA JS se v tuto chvíli v rámci řízení výstavby s pozicí nepočítá. Co se týká dodavatelů, kteří soutěží v tendru, jsme s nimi v kontaktu. Zpracováváme pro ně na základě dohod o mlčenlivosti (NDA) nabídky na různé části, ať už dodavatelsky nebo v záležitostech souvisejících přímo s výstavbou. Tyto naše dohody ale zatím nesměřují k tomu, abychom měli zafixovaný finální rozsah. Jednáme s nimi o širokém spektru dodávek a stavebně montážních, koordinačních pracích. Do doby oficiálního skončení tendru ale další podrobnosti sdělovat nebudeme.

Dá se vzhledem k nabízeným technologiím čerpat ze zkušeností se stavbou třetího bloku v Mochovcích?
Samozřejmě a nejde jen o třetí, již spuštěný, který běží v normálním režimu, ale i o čtvrtý blok, na němž se stále pracuje. Každopádně na Mochovcích jsme čerpali obrovské zkušenosti po celou dobu výstavby. Ať už z hlediska projektování, dodávek, montáží a realizací přímo na stavbě, tak i při spouštění. Máme nyní velmi dobrý funkční tým a potřebujeme pro něj najít využití na podobně velké investiční akci, protože jinak by byl problém ho udržet pohromadě.

UNIKÁTNÍ POSTAVENÍ

Nové jaderné bloky plánují i další země, jaké jsou vaše reálné kapacity na nich participovat?
jsou plány zemí, které chtějí využívat elektřinu z jaderných elektráren, rozsáhlé. My sledujeme situaci ve všech, kde by naše účast byla potencionálně možná. Samozřejmě naše kapacity nejsou neomezené, ale určitě nás zajímá výstavba nových bloků i oblast malých modulárních reaktorů, které v trendech jaderné energetiky v současnosti hrají už velmi významnou roli.

Škodovku si lidé spojují s obřím areálem v Plzni, kde se vyráběly kompletní reaktory, ale jak vypadá výrobní program dnes a jak se podílí na celkovém byznysu společnosti?
V největším škodováckém areálu, kde působila a působí také řada jiných firem, patří ŠKODA JS reaktorová hala, která má nyní poměrně velké vytížení. Vyrábějí se tam sériově kontejnery na vyhořelé palivo pro jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Dále například vnitřní části reaktorů pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C, kde je naším zákazníkem francouzský Framatome. Reaktorová hala je svojí kapacitou a vybavením, především unikátními stroji pro těžkou výrobu, atraktivní pro dodavatele velkých bloků případně i modulárních reaktorů. V druhém našem výrobním areálu v Plzni – Bolevci se pak vyrábí mj. pohony řídících tyčí, což je dlouhodobě jeden z našich nosných výrobních programů. Momentálně jsme čerstvě po podpisu kontraktu na dodávku další sady pohonů pro JE Dukovany. Krátce před expedicí je pak sada 32 kusů pohonů pro Rovenskou JE na Ukrajině. Sledujeme samozřejmě životnost všech pohonů na různých elektrárnách typu VVER, komunikujeme průběžně s provozovateli. Tento typ výroby má tak určitě další budoucnost. Postavení ŠKODA JS je v tomto oboru navíc poměrně unikátní.

Změnil se váš obchodní model tlakem na „derusifikaci“ jádra?
Je pravdou, že na řadě elektráren jsme měli především ruskou konkurenci, která teď odpadla. Tím pádem jsme daleko zajímavější pro provozovatele, kteří byli dříve navázáni na Rusko. Odebírali odsud veškeré náhradní díly pro jaderné elektrárny a pro nás bylo často velmi složité se na tyto trhy dostat, byť jsme v minulosti měli ruského vlastníka. Dnes se situace dramaticky mění. Začínáme být aktivní v Bulharsku, čím dál tím více je pro nás zajímavější i maďarský nebo finský trh. Věříme i v další rozvoj aktivit na Ukrajině, s naším dlouholetým exportním partnerem (NAEK Energoatom) jsme v pravidelném kontaktu.

Co vše umíte nabídnout v rámci inženýringu a daří se vám pronikat i do nejaderného byznysu, jak jste měli v plánu? Nebo se vzhledem k renesanci jádra chystáte tyto aktivity spíše utlumovat…?
Naše divize inženýringu se zabývá velkými projekty například pro ČEZ. Týká se to oblasti strojní, SKŘ (pozn.: systém kontroly řízení) nebo elektro, kde jsme zodpovědní za velké investiční akce od projektování, po výrobu, montáž a uvádění do provozu nebo zajišťujeme i další činnosti jako např. školení personálu. Nabízíme také různé typy výpočtových analýz týkajících se jaderného paliva, bez ohledu na to, kdo je jeho dodavatelem. Pro nás je v této oblasti důležité, aby pokračovala popularizace jaderné energetiky, protože ji potřebujeme zatraktivnit pro nové mladé inženýry, kteří v minulosti dávali přednost jiným oborům např. v oblasti automotive. Naše působení v nejaderném byznysu je nadále spíše doplňkové, jedná se o jednotky zakázek. Většinou zahrnuje výrobu nějakých velkých komponent, s nimiž si jiné firmy nedokáží právě kvůli jejich velikosti nebo omezenému prostoru svých výrobních hal poradit. To se týkalo např. chemického průmyslu, kde jsme v nedávné minulosti dodali nádobu čpavkového reaktoru. Aktivní zůstáváme historicky i v oblasti rekonstrukcí a výstaveb malých vodních elektráren na Slovensku. Vzhledem ke skloňované renesanci jaderného byznysu ale bude pro nás teď prioritní právě tato oblast.

BUDOUCNOST REAKTOROVÉ HALY? VÝROBA SMR

Můžete zmínit zajímavé referenční projekty napříč investory z poslední doby
Určitě již zmiňované projekty v rámci 3. a 4. bloku JE Mochovce pro Slovenské elektrárne nebo vnitřní části reaktorů pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C pro Framatome. Co se týká ČEZ, tak servis a údržba jaderných elektráren v oblasti jaderného ostrova, dodávky různých typů náhradních dílů nebo kontejnery na vyhořelé palivo našeho vlastního designu. V Maďarsku máme rozjetý projekt dodávky kanálů neutronového měření (KNI) a na Ukrajině další sady pohonů.

Podepsali jste memorandum se společností Rolls-Royce, znamená to, že by někdy v Plzni mohly vznikat celé jednotky malých modulárních reaktorů? Jak se na rozvoj v téhle oblasti realisticky díváte?
My v současné době jednáme se všemi stěžejními hráči v oblasti malých modulárních reaktorů. Nejde jen o Rolls – Royce, ale i např. GE – Hitachi, Westinghouse nebo francouzský Nuward. Většina z nich již navštívila naše provozy, prohlédli si reaktorovou halu, kde by se mohly vyrábět, a my jsme byli na návštěvě u některých z nich. Určitě jsme připraveni na potencionální dodávky celých těchto modulárních reaktorů včetně zajištění výrobních kapacit v naší reaktorové hale. Samozřejmě je to podmíněno investicemi, ale počítá se s nimi. V této oblasti jsme velmi aktivní, dáváme tomu jednu z priorit, protože tyto projekty vypadají opravdu reálně už v blízké budoucnosti.

Jaké plánujete další investice a jak se vám daří doplňovat lidské kapacity?
Po vlastnickém  vstupu ČEZ výše investic roste. Ať už do strojního parku, výpočetní techniky nebo i do budov. Za bývalého vlastníka byly hodně zredukované, dnes jsou naopak podporované. Vnímáme to tak, že ČEZ s námi dlouhodobě počítá a můžeme investovat prostředky do našich rozvojových aktivit. Co se týká personálního posilování či doplňování lidských kapacit, ŠKODA JS je i na v Česku obvyklé poměry hodně aktivní v podpoře technického školství - středních i vysokých škol, a to nejen ve svém sídelním městě Plzni a okolí. Naši specialisté přednášejí na fakultách i strojních průmyslovkách. Společně se ZČU pořádáme i veřejností velmi oceňované Jaderné dny. Myslím, že děláme spoustu práce pro zatraktivnění celého oboru. Máme to ztížené ještě o to, že v oblasti „jádra“ se absolvent školy rozkoukává až několik let, aby byl schopen samostatné práce na modernizačních projektech pro jaderné elektrárny. I proto je nesmírně důležitá výstavba nového jaderného bloku nebo bloků v ČR. Pomůže to zatraktivnění našeho oboru a směřování studentů do něj.

Petr Svoboda