ČEPS zdvojuje vedení V403 v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji

publikováno:
el. vedení el. vedení

Společnost ČEPS zahájila investiční akci zdvojení vedení V403, které prochází přes Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Jejím cílem je zvýšení přenosové schopnosti vedení a posílení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie v uvedených regionech. 

Realizace investiční akce „V403/803 – zdvojení vedení“ bude probíhat v úseku mezi transformovnami Prosenice v Olomouckém kraji a Nošovice v Moravskoslezském kraji. Nové vedení bude umístěno plně ve stávající trase půdního vedení, jehož délka činí 79,5 km. 

„Zdvojením původního vedení V403, které již bylo na hranici své životnosti, dojde ke zvýšení přenosové schopnosti a současně zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti přenosu elektrické energie v rámci Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje,“ uvedl Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.   

V rámci zdvojování vedení V403, které bylo vybudováno v roce 1959, dojde ke kompletní výměně stožárů včetně jejich základů, fázových vodičů, zemnicích lan a izolátorových závěsů. V403/803 bude po dokončení zahrnovat 160 stožárů typů Dunaj a Soudek.

Nové vedení by mělo být trvale uvedeno do provozu do konce roku 2024. Předpokládané náklady na tuto investiční akci činí 2,8 mld. Kč.

 

Lukáš Hrabal,
ČEPS, a. s.