Elektrizační soustava 2021 řešila budoucnost provozu sítí v ČR a SR

publikováno:
autor:
Elektrizační soustava 2021 (Foto: Rastislav Suchý) Elektrizační soustava 2021 (Foto: Rastislav Suchý)

V pražském hotelu Clarion proběhl již 13. ročník tradiční konference Elektrizační soustava 2021. Akce se zúčastnili odborníci na přenosovou soustavu z řad investorů i dodavatelů. Organizátorem konference byla společnost AF POWER agency, která vydává i partnerský časopis All for Power.

Na konferenci vystoupili zástupci společnosti ČEPS, a.s. Jako první vystoupil místopředseda představenstva společnosti Svatopluk Vnouček a pohovořil o dopadu změn energetického sektoru na přenosovou soustavu. Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, navázal prezentací, jak ČEPS řeší BIM a Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, účastníkům druhý den představil investiční plány na další léta. On-line formou nastínil investiční záměry i Filip Zeman ze společnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

V dalších panelech a prezentacích se řešily možnosti flexibility pro podpůrné služby a budoucnost akumulace v ČR i ve světě. Konzultant Juraj Koreň pak přednesl palčivou problematiku kybernetické bezpečnosti ve vztahu k přenosové soustavě.

Jak transformace energetiky dopadne do distribučních sítí ČEZ Distribuce představil Jan Berka, Head of Strategy asset management department, ČEZ Distribuce, a. s. a změny v soustavě PREdistribuce pak nastínil Pavel Glac, vedoucí oddělení Rozvoj AMM, PREdistribuce, a. s. Ondřej Plojhar prezentoval Digitalizaci Asset Managementu EG.D. a prezentace uzavřela přednáška Františka Žáka, která pojednávala o Využívání malých zdrojů se zaměřením na FVE a bateriová uložiště. Dvoudenní akci tradičně předělila ochutnávka vína s navazujícím networkingem.