Huisman vyrobí zařízení pro skladování elektrické energie

publikováno:
autor:

Sviadnovská firma Huisman dnes zahájila výrobu zvedacího zařízení, které bude sloužit jako prototyp inovativního gravitačního systému skladování elektrické energie, který lze instalovat například ve funkčních nebo již nevyužitých důlních podzemních šachtách. Demonstrátor systému o výkonu 250 kW bude dodán britské start-up společnosti Gravitricity koncem letošního roku a bude instalován v britském Leithu.

„V posledních letech společnost Huisman čím dál častěji dodává velká zařízení, která přispívají k dalšímu rozvoji trhu s obnovitelnou energií. Tento projekt je náš nejnovější příspěvek k inovativnímu řešení v oblasti zelené energie,“ řekl Pepijn Toornstra, ředitel Huisman Konstrukce. „Společnost Gravitricity vyvinula koncept pro stabilizaci rozvodné sítě a my nyní tento nápad pomůžeme zrealizovat dodáním prototypu zařízení.“

„S firmou Huisman pracujeme na projektu už nějakou dobu a je skvělé, že nyní staví tento demonstrátor systému, abychom mohli potvrdit, že náš systém bude fungovat podle našeho očekávání. Jsme také rádi, že hlavní část výrobních prací se odehrává zde v České republice, protože v hlubinných uhelných dolech, které se v příštích několika letech uzavírají, existuje velký potenciál k nasazení plnohodnotného systému,“ sdělil ředitel firmy Gravitricity Charlie Blair. Těšíme se na plodnou spolupráci s Huismanem v nadcházejících letech, kdy budeme instalovat multi-megawattové systémy po celém světě.“

Huisman přitom využije své rozsáhlé znalosti a zkušenosti v navrhování, výrobě a instalaci těžkých stavebních zařízení určených pro námořní a pobřežní průmysl, zejména těžkých zvedacích zařízení pro manipulaci s velkými náklady a řešení používaných ke stabilizaci energetického systému pobřežních plavidel.

„Pro demonstrátor systému budeme dodávat řídící systém, pohonnou jednotku a dva navijáky, které dohromady ponesou závaží o hmotnosti 50 tun,“ uvedl manažer projektů Tomáš Zamarski. Systém je navržen tak, aby stabilizoval rozvodnou síť za pomoci zvedání a snižování závaží ve svislé šachtě. Přebytek energie v rozvodné síti je využíván ke zvedání závaží válcovitého tvaru pomocí elektricky poháněných navijáků. Při nedostatku energie se závaží v šachtě pomalu spouští a generuje tak potřebnou elektrickou energii,“ vysvětlil Zamarski.

„Nejen v souvislosti s touto zakázkou hledáme další odborníky, kteří chtějí pracovat na těchto unikátních projektech a dále se profesně rozvíjet,“ řekla vedoucí personálního oddělení Šárka Gavlová. „Aktuálně potřebujeme přijmout větší počet šikovných svářečů, kteří mají zkušenost se svařováním materiálů různých tlouštěk a v různých polohách. Ty méně zkušené si zaučíme ve vlastní svářečské škole a připravíme k certifikaci na mezinárodní úrovni,“ dodala Gavlová.