Unifikace napětí 22 kV v Liberci za 632 milionů korun umožní nová připojení

Liberecká rozvodna Pavlovice Liberecká rozvodna Pavlovice

Společnost ČEZ Distribuce dokončila v jedné třetině Liberce hned tři etapy unifikace napětí z 10 kV na 22 kV. Tento přechod na vyšší napěťovou hladinu zabezpečí kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a díky vyšší kapacitě umožní také nová připojení včetně fotovoltaických elektráren. Náklady na tyto etapy se vyšplhaly na 632 milionů korun.

„V průběhu prací jsme se museli vypořádat s řadou složitých úloh. Velikou výzvou nebyla jen výstavba nové zapouzdřené rozvodny, výměna kabelů a technologií, ale také řešení samotného napájení nové sítě 22kV,“ vysvětluje Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce. „Díky unifikaci napětí na vyšší napěťovou hladinu došlo také k navýšení kapacity distribuční sítě, a to ocení všichni žadatele o nová připojení v této lokalitě,“ dodává Martin Molinger.

Původní kabelová síť 10 kV ze sedmdesátých let minulého století již kapacitně nestačila současným trendům spotřeby elektrické energie. V roce 2009 vznikla první studie unifikace města Liberec, která již řešila narůstající spotřebu. Unifikace byla z praktických důvodů rozdělena na 51 projekčně a realizačně menších částí. Tyto jednotlivé části byly logicky poskládány do 12 etap, které lze jako celky samostatně přepojovat na nové napětí 22kV.

Mezi hlavní výhody unifikace patří navýšení kapacity v distribuční soustavě, snížení ztrát, sjednocení a obnova ovládaných prvků, obnova kabelového vedení, instalace dálkově ovládaných rozvaděčů vysokého napětí ve vybraných uzlových trafostanicích, což pomůže k rychlejšímu vymezení místa v případě poruchy na kabelovém vedení. V neposlední řadě i větší ochrana životního prostředí, kdy došlo k výměně starých olejových pancéřových kabelů.

V rámci unifikace došlo v Liberci - Pavlovicích k výstavbě nové moderní zapouzdřené rozvodny 110 kV s převodovými trafy 110 kV na 35 kV a 22 kV.  „Jde o nejnovější a nejmodernější rozvodnu v Liberci, která je citlivě vsazena do místní infrastruktury, včetně napájení kabelového systému s nově provozovaným napětím 22 kV,“ vysvětluje Ondřej Svoboda, vedoucí libereckého oddělení VN, který měl stavbu na starosti. Dále energetici provedli technologické úpravy v transformovně Východ. Součástí unifikace byla také výměna 99 starých 10kV transformátorů za nové přepínatelné transformátory 22 kV. Obměnou prošlo také kabelové vedení 22 kV, energetici ho vyměnili v délce 63 km (z celkové délky 248 km).

Důležitá byla také spolupráce s magistrátem města v souvislosti s výkopovými pracemi a jednání s vlastníky cizích trafostanic. Jednání nebyla mnohdy jednoduchá a často se vlekla i několik let. Konečně po 14 letech byla kompletně dokončena realizace celkem 3 etap unifikace, tedy celkem 19 částí a nyní je třetina města Liberce přepojena na nové napětí 22kV za více než 632 milionů korun.