Budeme vyrábět více menších turbín a připravujeme se na boom ve spalování odpadů

publikováno:
Produkty z dílny Doosan Škoda Power Produkty z dílny Doosan Škoda Power

„Investiční akce v energetice se pozastavují, přehodnocují, upravují, ale pokračují,“ říká v rozhovoru pro All for Power Luboš Prchlík. „U kvalitně připravených projektů vidíme u nabídek jejich postupný návrat do hry. Energetika je segment s dlouhou průběžnou dobou investičních akcí, takže naši zákazníci paradoxně zprovozní současné investice v době boomu, který pravděpodobně přijde po době koronavirové.“

Jsme uprostřed velké zdravotní krize. Na druhou stranu státy nalévají bezprecedentní objemy peněz do veřejných investic. Jaký je apetit potenciálních zákazníků po turbínách z Doosan Škoda Power a můžete to srovnat s posledním normálním rokem 2019?
Nevidíme od počátku „koronakrize“ výraznou změnu v počtu poptávek oproti roku 2019. Vidíme ale změnu v rychlosti rozhodování našich zákazníků a zvýšeném tlaku na cenu. Všichni investoři hodnotí investice do nového zařízení nebo do modernizace toho stávajícího kritičtěji a opatrněji. Celý proces schvalování takových investic je u našich zákazníků komplikovanější, ale v konečném důsledku vidíme proti roku 2019 mírné oživení. Příležitostí je stejně nebo více, ale jejich finanční objem je obvykle nižší.

Změnila se vám struktura zákazníků – ať už geograficky nebo z hlediska velikostí vyráběných turbín?
Působíme na stejných trzích jako v minulosti, určitý útlum poptávek vidíme v oblasti Indie. Ostatní trhy jsou stále aktivní, určitě vidíme posun k turbínám menších výkonů. Současně se jedná o turbíny do průmyslu, spíše než do elektráren zaměřených čistě na výrobu elektrické energie. Řada turbín směřuje do segmentu spaloven odpadu a biomasy, nebo vedlejších produktů papírenského či chemického průmyslu.

Jak váš obchodně-výrobní program mění nastupující „revoluce v energetice“?
Připravujeme se na možný boom v oblasti využívání odpadního tepla a modernizujeme řadu turbín nejnižších výkonů. Rovněž vyvíjíme turbíny schopné rychlých výkonových změn a startů provozovatelných v síti s výrazně vyšší penetrací volatilních obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Jak velká je dnes „typická“ turbína, která odchází sloužit z plzeňského závodu?
Turbíny jsou obecně kompaktnější, tzv. v zavřeném stavu, tj. připraveny na připojení bez nutnosti montáže na situ. V nižších výkonech jsou turbíny dodávány i s integrovaným příslušenstvím jako olejovým hospodářstvím, armaturami, systémem měření a regulace, případně tepelnou izolací.

Zastavují se některé rozjeté investiční akce kvůli nejistotám na trhu?
Pozastavují, přehodnocují, upravují, ale pokračují. Koronakrize se nás dotkla jen v případě dvou turbín do Indonésie, kde byl kontrakt suspendován, ale po několika měsících znovu zefektivněn. U kvalitně připravených projektů vidíme u nabídek jejich postupný návrat do hry. Energetika je segment s dlouhou průběžnou dobou investičních akcí, takže naši zákazníci paradoxně zprovozní současné investice v době boomu, který pravděpodobně přijde po době koronavirové.

Jak se změny v energetice projeví ve vašem výrobním programu?
Už jsem zmínil v kontextu role parních turbín v tzv. nové energetice. Ještě dlouhou dobu budou parní turbíny významným zdrojem energie a zdroj poskytující odběratelům jistotu dodávky, ač se zdroj primární energie může měnit. Uvidíme více paroplynových cyklů, spaloven biomasy a odpadu.

Jaký máte podíl modernizací a nových realizací?
Zjednodušeně řečeno 50/50. Oba segmenty jsou obdobně důležité.

Můžete některé klíčové zakázky vypíchnout?
Za zmínku určitě stojí několik projektů pro spalovny komunálního odpadu v Anglii, Irsku a v Turecku. Rovněž dodáváme největší turbínu tohoto typu do Dubaje. Za úspěch považujeme i dodávku dvou turbín do paroplynových cyklů modernizovaného energocentra koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Nyní dokončujeme montáž a chystáme zprovoznění parní turbíny do paroplynového cyklu ve městě Lansing v USA. Dodáváme také turbíny pro biomasové elektrárny Sodegaura poblíž japonského Tokia a na ostrově Jeju v Jižní Koreji.

Pokud jde o servis a modernizace, nejdůležitějším projektem v této oblasti je modernizace turbín dvou bloků jaderné elektrárny Mochovce. Navazujeme tak na velmi úspěšnou akci obdobného typu na jaderné elektrárně Dukovany a Temelín. Současně provádíme i řadu modernizací a oprav menších strojů, které jsme dodali v uplynulých desetiletích.

Do jaké míry se dá obchodovat a servisovat v on-line režimu?
Bylo zajímavé, jak rychle jsme my i naši obchodní partneři přešli na diskusi formou telekonferencí a jiných forem vzdálené komunikace. Dokonce jsme uzavřeli několik kontraktů, kde fakticky nedošlo k fyzickému kontaktu obchodních týmů, což by bylo v minulosti nepředstavitelné. Cestování na stavby bylo pochopitelně komplikované a znamenalo vícenáklady v podobě karanténních pobytů. Museli jsme samozřejmě řešit i komplikace se zajištěním pracovníků, obzvláště těch seniorních, kteří potenciálně spadají do rizikové skupiny z pohledu nákazy Covid-19. Proto bylo třeba značně improvizovat a ve zvýšené míře využívat lokální pracovníky, dálkovou technickou podporu a podobně.

Jaký rok očekáváte a kdy by se mohl trh narovnat do předkrizových čísel?
Očekáváme, že naplníme obchodní cíle našeho střízlivého plánu pro letošní rok. Rovněž čekáme, že bude stoupat podíl meších strojů a modernizací strojů středního výkonu. Strukturou se doba před krizí asi nevrátí, celkovými objemy, doufáme, že ano. Očekáváme postupný návrat s větším počtem menších kontraktů.

Vždy jste kladli důraz na výzkum, vývoj a inovace. Na čem teď pracujete?
Pracujeme na modernizaci komponent parních turbín, ložisek, ucpávek a samozřejmě lopatkování. Stejně jako naše konkurence. Modernizujeme i naše výrobní stroje a zlepšujeme výrobní postupy. A samozřejmě připravujeme i pár novinek souvisejících právě s tzv. novou energetikou.

Jak se u vás v praxi projevuje automatizace provozů a jaký to má dopad na skladbu zaměstnanců?
V posledním roce jsme zjednodušili proces plánovaní, zeštíhleli logistické procesy, a to přineslo drobnou redukci počtu zaměstnanců v podpůrných profesích. Potenciál vidíme jak v oblastech vylepšování výrobních postupů, tak zejména v oblastech zlepšení interní komunikace a redukce nadbytečných činností, resp. výrobních neshod. K větším redukcím počtu našich zaměstnanců ale nesměřujeme, snažíme se spíše zvýšit jejich flexibilitu, schopnosti a zodpovědnost tak, abychom pružněji reagovali na měnící se trh a strukturu zakázkové náplně.