ČEZ a Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy se dohodly na převodu Elektrárny Počerady již na konci tohoto roku, o tři roky dříve

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Energetická Skupina ČEZ a Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy se dohodly, že Elektrárna Počerady spalující hnědé uhlí bude převedena za vyšší kupní cenu na Vršanskou uhelnou již na konci tohoto roku, k 31. 12. 2020. Převod elektrárny byl dohodnut již ve smlouvě z roku 2013, dosud však k němu mělo dojít 2. 1. 2024. ČEZ tak dále naplňuje svoji strategii postupného odchodu od elektráren spalujících uhlí a přechodu na nízkoemisní nebo zcela bezemisní zdroje.

ČEZ a Vršanská uhelná se dohodly na urychlení prodeje uhelných Počerad s ohledem na nové emisní normy Evropské unie platné od poloviny 2021, které vyžadují na straně provozovatelů významné investice. Počerady jsou nyní nejstarší uhelnou elektrárnou ČEZ, kdy první blok byl uveden do provozu před půlstoletím a elektrárna neprošla v posledních letech zásadní modernizací. ČEZ tím zároveň reaguje na další zpřísnění cílů v oblasti snižování emisí CO2, které v první polovině letošního roku oznámila Evropská komise. Původní dohodnutá cena ve výši 2 miliard korun za převod v roce 2024 byla navýšena na současných 2,5 miliardy korun.

Souběžně s převodem dojde k ukončení stávající kupní smlouvy na nákup uhlí od Vršanské uhelné v objemu 5 mil. t/rok. Součástí dohody je i přístup ČEZ ke kompletní produkci elektrárny Počerady v letech 2021-2023. Elektrárna dodá 5 TWh ročně za fixní cenu a tuto elektřinu bude ČEZ prodávat na trhu. 

ČEZ si ponechává v lokalitě Počerady moderní paroplynový blok o výkonu 880 MW, plynovou přípojku, přivaděč zásobující lokalitu vodou z řeky Ohře a další pozemky a počítá s dalším provozem i rozvojem této lokality.

Historie

Podle smlouvy z roku 2013, která ukončila mnohaleté spory ohledně dodávek uhlí z Vršanské uhelné, byla elektrárna Počerady prodaná k datu 2. 1. 2024. Do konce roku 2019 měl ČEZ poslední opci na to, aby prodej odvolal. S ohledem na kroky Evropské Komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil. Za elektrárnu předanou Sev.en (dříve Czech Coal) měl ČEZ získat pevně danou částku 2 miliardy korun. Ta se nyní v souvislosti s dřívějším převodem navýšila na 2,5 miliardy korun.

Ing. Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ