Připravenost na požadavky závěrů o BAT ve skupině ČEZ

publikováno:
Elektrárna Tušimice II Elektrárna Tušimice II

Tlak na ekologizaci energetiky se výrazně promítá i do klasických zdrojů skupiny ČEZ. Zeptali jsme se proto Luďka Duška z Inženýringu divize klasické energetiky, jakým způsobem ČEZ řeší ekologizace na jednotlivých zdrojích a jaké v této oblasti plánuje investice.

Jakých zdrojů skupiny ČEZ se týkají přísnější limity dle BAT a které už jsou plně připravené?
Nové emisní limity se dotýkají všech našich zdrojů spalujících fosilní paliva. Probíhá intenzivní příprava a implementace technologií pro splnění těchto limitů, které budou realizovány postupně v jednotlivých lokalitách.

Paroplynový zdroj v Počeradech a všechny plynové zdroje již emisní limity splňují. Uhelné a biomasové zdroje, které budou kompletně připraveny na nové limity v termínu 08/2021, jsou Dětmarovice, Ledvický blok s fluidním kotlem, Hodonín a Poříčí.

Ostatní naše uhelné elektrárny splňují naprostou většinou všech požadavků na BAT, výjimkou jsou emisní limity pro rtuť. V případě elektrárny Tušimice je problematické i plnění limitů TZL, na tomto zdroji již byla zahájena ekologizace. Dožívající zdroj Mělník II neplní emisní limity pro rtuť, TZL a NOx, zde předpokládáme náhradu zdroje novým paroplynovým.

Jak rozsáhlé investice to pro vás znamená a můžete některé zásadní vypíchnout?
Celkové investice do úpravy zařízení pro plnění emisních limitů ve skupině ČEZ jsou v řádu vyšších miliard Kč. Některá opatření jsou již realizována, jako např. nové odsíření spalin v elektrárně Mělník I za téměř 1,8 mld. Kč.

Další zásadní investice na úrovni 1 mld. Kč je realizována na Teplárně Trmice výstavbou technologie selektivní katalytické redukce NOtypu „Tail-end“, intenzifikací odsíření a novou technologií dávkování aktivního uhlí před stávající látkový filtr pro snížení emisí rtuti.

Na elektrárně Tušimice II bude provedena přestavba stávajících elektroodlučovačů na látkové filtry v kombinaci s dávkováním aktivního uhlí pro redukci emisí TZL a Hg. Výše investice pouze na samostatnou ekologizaci je cca 1 mld. Kč.

Bude ještě prostor pro další ekologizace v budoucnosti, nebo už to nedává technický ani ekonomický smysl?
Ekologizace našich zdrojů na nové limity BAT jsou realizačně plánovány až do roku 2024 a odpovídají plánovaným technologickým odstávkám jednotlivých elektráren, resp. bloků. Další projekty ekologizace budou zaměřeny zejména na teplárenství, kde předpokládáme jeho plynofikaci, případně přechod na biomasu.

Co se týče dalšího prostoru pro ekologizaci, je těžké předvídat budoucí požadavky BAT, každopádně se již nyní pohybujeme na hranici technicko-ekonomických možností stávajících elektráren. Uhelná energetika je tak pod velkým legislativním i ekonomickým tlakem.

Jak těžké bude pro uhelné zdroje v budoucnosti plnit přísné emisní limity pro rtuť?
Emise rtuti jsou pro nás největší výzvou společně s emisemi tuhých znečišťujících látek. Jejich koncentrace odpovídá palivovým charakteristikám uhlí z tuzemských dolů a použité technologii v rámci spalování a čištění spalin. S ohledem na vlastnosti paliva v porovnání s ostatními zahraničními výrobci elektrické energie tak máme výrazně horší podmínky.

Pro ověření nejvhodnější technologie probíhá rozsáhlý program testování, který byl zahájen již v roce 2017. Každý zdroj je nutno posuzovat individuálně a pro dosažení zákonného emisního limitu je nezbytné využívat kombinaci několika technik s vysokou účinností odstranění rtuti ze spalin. Připravované projekty jsou pak samozřejmě velmi nákladné z pohledu investičních i provozních nákladů.