ŠKO-ENERGO mění své plány v realitu bez uhlíkové stopy

publikováno:
autor:
Tomáš Kubín Tomáš Kubín

Projekt střešního fotovoltaického systému nebývalých rozměrů, cesta za bezuhlíkatou výrobou energií, ambiciózní projekty spojené s ekologizací zdrojů a šetrným přístupem k životnímu prostředí řeší aktuálně odborné týmy energetické společnosti ŠKO-ENERGO. Jakými konkrétními směry jdou, proč se jimi vydaly a za jakou cenu? Také na to odpovídá jednatel společnosti Ing. Tomáš Kubín.

Ekologizace zdrojů je aktuálním tématem pro všechny české teplárny a elektrárny. Jak řeší tuto problematiku ŠKO-ENERGO?
Jedním slovem – usilovně. Skutečně je to top téma. Naší velkou výhodou je, že jsme ho začali řešit s předstihem, takže si můžeme dovolit i ambiciózní projekty. Například v oblasti využití sluneční energie máme se ŠKODA AUTO a ČEZ ESCO nastartovaný projekt výstavby největší fotovoltaické elektrárny v České republice za posledních 10 let. Je to pilotní projekt, který je pro nás ekologicky a ekonomicky přínosný a osobně si myslím, že může posloužit jako inspirace i pro další závody koncernu Volkswagen, kterého jsme jako dceřiná společnost automobilky součástí.

Hraje roli v naplňování vašich plánů právě ten fakt, že je vaší mateřskou společností a zároveň největším zákazníkem takový průmyslový gigant, jakým je ŠKODA AUTO?
Určitě ano. Příslušnost k automobilce i koncernu Volkswagen nás zásadním způsobem odlišuje od ostatních energetických společností. Když si řekneme, že je klíčovým cílem snižování uhlíkové stopy, je to společný závazek. Ruku v ruce plánujeme a snažíme se ho splnit. Máme jasně vytyčené společné cíle a funguje souhra našich dlouhodobých strategií a vizí. Přináší nám to možnosti i prostředky pro aplikaci nejmodernějších technologií. Také díky tomu řešíme věci s předstihem, nejen z nutnosti, a proto máme oproti některým jiným energetickým společnostem mnohdy náskok.

Má tahle mince spolupráce i druhou, řekněme odvrácenou stranu?
Je pravda, že zajišťovat energetiku pro automobilový průmysl znamená být pod velkým tlakem, pokud jde o efektivitu i ekologičnost výroby a dodávek. Myslím si ale, že tlak úspěšně zvládáme a naši zaměstnanci jsou velcí profesionálové, odvádějící perfektní práci na velmi vysoké, kvalifikované úrovni. V rámci projektů na cestě za CO2 neutrální výrobou energií, ke které jsme se zavázali k roku 2026, a za efektivním využíváním obnovitelných zdrojů máme vždy několik variant řešení. Ty důkladně vyhodnocujeme nejen v našich odborných týmech, ale také s našimi partnery v oblasti energetiky a v rámci koncernu. Již několikrát jsme se pustili do něčeho, co by nás dříve nenapadlo ani ve snu. A vyplatilo se nám to mimo jiné i proto, že jsme vše dopředu zvážili a včas připravili. Podílet se na projektu, který bude mít zásadní pozitivní vliv na životní prostředí, je pro nás smysluplné a z pohledu energetické společnosti to chápeme i jako svůj úkol.

Jedním z vašich „zelených“ projektů je zmíněná unikátní střešní fotovoltaika. Plánujete ji zprovoznit ještě letos?
Ano. Fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny budou umístěné v areálu závodu mladoboleslavské automobilky na třech vybraných objektech, které mají statickou připravenost pro instalaci panelů. Montážní práce by měly probíhat od srpna do října a letos na podzim dojde k uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu. Unikátnost projektu dokládají čísla – téměř 6 000 panelů o instalovaném výkonu 2,3 MWp vyrobí přes 2 200 MWh elektrické energie za rok. My jako ŠKO-ENERGO budeme odběratelem elektřiny z této fotovoltaiky a zároveň ji budeme prodávat společnosti ŠKODA AUTO. Ta je vlastníkem a pronajímatelem střech, zatímco ČEZ ESCO je investorem a provozovatelem. Je to skvělá symbióza.

Není to váš první střešní fotovoltaický systém na budovách automobilky. Již více než rok provozujete fotovoltaiku a bateriové úložiště pro akumulaci vyrobené elektrické energie na budovách v areálu v Kosmonosech. Cílíte na obnovitelné zdroje i dalšími směry?
Určitě usilujeme o jejich diversifikaci. Pracujeme například i na projektu využívání větrné energie a na, pro nás naprosto stěžejním, projektu CO2 neutrality, který zahrnuje kompletní rekonstrukci stávající teplárny a nahrazení hnědého uhlí biomasou. To v květnu odsouhlasila i naše dozorčí rada. Současný palivový mix tvoří 70 procent uhlí a 30 procent biomasy. Naším záměrem je ještě navýšit podíl biomasy a cílově uhlí úplně vytěsnit.

Jaký bude výkon a jaké budou technologické parametry?
Chceme zachovat výrobu tepla pro město Mladou Boleslav, pro průmyslovou zónu a pro ŠKODA AUTO. To je naše priorita. K tomu potřebujeme současný výkon, který je momentálně na jedné turbíně 140 tun páry za hodinu. Pokud půjdeme do jiného paliva, případně mixu paliv a uděláme rekonstrukci, tak výkon klesne. Proto musíme instalovat ještě jeden kotel, který ztrátu kapacit nahradí. Ve výsledku bude výkon stejný jako dnes.

Budete mít dostatek paliva? Určitě nejste sami, kdo má ambice pálit biomasu.
Už teď máme velké spektrum dodavatelů s dlouhodobými smlouvami. Nastolili jsme vzájemnou spolupráci, která je na dobré úrovni, takže stávající dodavatelé fytopelet chtějí dále spolupracovat. A samozřejmě chceme portfolio dodavatelů ještě rozšířit. Rozhovory s dodavateli intenzivně probíhají již od roku 2019, chováme se zodpovědně a vycházíme z toho, že spolupráce bude oboustranně prospěšná. 

Jaká bude celková investice do konverze?
Jedná se zhruba o 2,5 miliardy korun, které by se měly proinvestovat v průběhu let 2022 až 2026.

Takže v roce 2022 byste mohli kopnout do země?
Ano, to už bychom mohli, tedy pokud se projekt nezpozdí kvůli české legislativě. Její projednávání je ovlivněné covidovou pandemií, a co si budeme povídat, i blížícími se volbami do poslanecké sněmovny. To je velká proměnná v tak obrovském projektu. Jedná se totiž o kompletní retrofity stávajících kotlů. K tomu samozřejmě patří i infrastruktura - skladování biomasy, doprava ke kotlům, což bude další výzva a hlavně investice navíc. Sestavujeme úplně nový tým odborníků, což může být i velká příležitost pro vaše odborně zaměřené čtenáře, kteří mají ambici podílet se na jedinečných projektech CO2 neutrality a zužitkovat své vědomosti a zkušenosti. Na našem webu kariera.sko-energo.cz se mohou dozvědět o volných pozicích v týmu ŠKO-ENERGO.

Myslíte si, že české teplárny mohou přežít nějak jinak, než konverzí na obnovitelné zdroje a nabídkou kapacitních mechanismů ČEPSu?
Současné trendy v energetice zkrátka nutí teplárny a elektrárny k přemýšlení o přechodu na obnovitelné zdroje. Vezměme si například CO2 povolenky. Před pěti nebo šesti lety jsme byli na úrovni 5 až 7 euro. Ještě před půl rokem to bylo 30 euro. Dnes jsme téměř na dvojnásobku. Jejich cena roste skokově. To je tak obrovská zátěž pro uhelné teplárny, která je pro ně z hlediska provozních nákladů nepřijatelná. Navíc, jak se postupně bude omezovat těžba uhlí, tak fixy těžařů budou tak velké, že cena uhlí nebude na stejné úrovni jako dnes. Jednou z alternativ je zemní plyn, ale na jak dlouho?

Poskytování podpůrných služeb pro ČEPS je určitá cesta. Je součástí i našeho byznysu. Už v roce 2016 jsme instalovali unikátní elektrokotel, kterým řešíme minutovou zálohu. To znamená, že když se objeví přebytky elektrické energie v soustavě, jsme schopni na základě požadavků ČEPSu, tyto přebytky ze sítě postupně odebírat a akumulovat ve formě energie tepelné a to tak, aby byla síť chráněná před možnými výpadky. Byl to první projekt svého druhu v České republice, a i pod ním je podepsaná společnosti ŠKO-ENERGO se svými partnery. Další poptávanou službou, kterou lze nabízet, je korekce frekvence. Na tom také aktuálně pracujeme a vypadá to hodně zajímavě. Pořídili bychom baterii, která ve spolupráci s elektrokotlem a turbosoustrojím na teplárně bude schopna frekvenci korigovat.

Zmínil jste také projekt využívání větrné energie. Můžete to upřesnit?
Podařilo se nám sjednat dodávku z větrných turbín v objemu přes 26 GWh za rok, což nám pokryje 10 procent elektrické energie, kterou v současné době dokupujeme. Je to pro nás ve všech směrech zajímavý obchodní model.

Řeč byla o energii ze slunce i větru. A co voda? Můžete mi přiblížit, co všechno spadá do vašeho hospodaření s vodou a co v rámci něj chystáte?
Zajišťujeme pro automobilku průmyslovou a pitnou vodu, která je obrovským tématem pro celou Evropu. Připravují se nové zákony, které budou upravovat možnosti odběru z řek a vrtů, což ovlivní řadu podniků. Uvedu příklad. Zajišťujeme průmyslovou vodu pro závod v Mladé Boleslavi, který spolkne 1,6 milionu kubíků ročně. Z toho pro teplárny na chlazení je potřeba 0,9 milionu kubíků. Takže 0,7 milionu potřebují ostatní provozy. Pokud by došlo k omezení odběru z řeky, musíme situaci řešit. Proto teď vyhodnocujeme studie s cílem omezit spotřebu a maximálně snížit plýtvání vodou. A také diskutujeme o tom, co můžeme udělat pro vytvoření zásob vody nebo jak využít vodu, která by jinak další využití neměla. I v této problematice jsou ovšem rozhodující finanční výdaje, připravovaná legislativa a možnosti dotací, bez kterých tak obrovské projekty, do kterých se na cestě za bezuhlíkatou výrobou energií pouštíme, zkrátka nelze, ani při sebevětším odhodlání šetřit přírodu, uskutečnit.