Revoluce v české energetice začíná. K zelené energii pomůže Modernizační fond pod gescí SFŽP

Česko dává sbohem spalování uhlí a vydává se na cestu čisté energie z ekologických zdrojů. Proměna přinese čistší vzduch a domácnostem cenově dostupnou elektřinu a teplo.

Česká energetika projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou. S ohledem na klimatické cíle Evropské unie směřující k uhlíkové neutralitě musí prakticky všechna tuzemská odvětví, včetně energetiky, rychle přejít k novým, zeleným technologiím.

Elektrárny, teplárny a malé i velké průmyslové podniky, dosud postavené především na energii z tradičních fosilních paliv, tak čeká nákladná modernizace. Bez pomoci však nezůstanou. Evropská unie pro ně vyčlenila z unijních zdrojů štědré finanční prostředky.

Modernizační fond – rychleji k zelené energii a zdravému klimatu

Jeden z největších finančních balíčků aktuálně nabízí Modernizační fond. Ten vznikl právě s cílem pomoci ekonomicky slabším zemím Unie s podporou nízkouhlíkových technologií a ekologické výroby energie. Je financovaný z výnosů z aukcí emisních povolenek a do Česka by z něj mělo do roku 2030 přitéct minimálně 150 miliard korun.

„Je to pro Česko jedinečná šance, jak se vymanit ze závislosti na spalování uhlí a urychlit nástup nových čistých zdrojů energie,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Úspora energií bude znamenat méně škodlivých emisí v ovzduší a zdravější životní prostředí.

Miliardy míří na solární či větrnou energii, ale i ekologickou dopravu

Finance z Modernizačního fondu jsou primárně určeny na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, modernizaci tepláren a teplárenských sítí a očištění energeticky náročných průmyslových podniků od emisí. Prostředky jsou ale vyhrazeny i na energetické úspory u veřejných a průmyslových budov, komunitní energetiku, ekologickou veřejnou dopravou či obnovu neúsporného veřejného osvětlení.

Dotace pro velké i malé

I když byl Modernizační fond vytvořen primárně k modernizaci energetiky a teplárenství, na finance dosáhne daleko širší spektrum zájemců, než jen velcí dodavatelé. Prostor budou mít zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i střední firmy či samosprávy. Podporovány tak budou nejen firmy spadající do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), ale i podniky mimo tento systém.

Cenově dostupné teplo

Zájemci se o finance z Modernizačního fondu se mohou hlásit v devíti programech. Jako první se otvírá program HEAT zaměřený především na teplárny. Jsme zemí se silně rozvinutou sítí dálkového zásobování teplem a vysoké ceny emisních povolenek teplo domácnostem zdražují.

„Na přechod k čistým zdrojům přispějeme až 80 % způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme i v dalších letech cenově dostupné teplo,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. Následovat budou další dotační výzvy z programů RES+ a ENERG ETS.

Pro dotace na Státní fond životního prostředí ČR

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR, který současně prostředky žadatelům zprostředkovává. Na úřad z rezortu Ministerstva životního prostředí mohou zájemci směřovat dotazy k žádostem, čerpání i schvalování prostředků. K dispozici jim je emailová schránka: modernizacni.fond@sfzp.cz.

www.modernizacni-fond.cz