Česká společnost ZAT dosáhla rekordního objemu nových zakázek

publikováno:
autor:
Pobočka ZAT v Plzni Pobočka ZAT v Plzni

ZAT a.s., dodavatel inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, oznámil hospodářské výsledky za fiskální rok 2021. Firma v loňském roce získala rekordní objem nových zakázek v celkové výši 1 120 mil. korun. Objem tržeb dosáhl 491 mil. korun, vzrostly i celkové výkony společnosti na 616 mil. korun. Valná hromada na svém zasedání také rozhodla o rozšíření představenstva o nového člena – Jaroslava Scharfa mladšího.

„Cíleně investujeme do rozvoje nových technologií jak v oblasti IoT, tak řídicích systémů v našich stabilních oborech, jako jsou jaderná, vodní a tepelná energetika nebo drážní systémy. Dokážeme tak nabídnout moderní řešení za konkurenční ceny. Naši zákazníci kvitují i spolehlivý a rychlý servis se širokou součástkovou základnou,“ komentuje obchodní výsledky Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

V loňském roce firma dokončila řadu projektů, například výměnu řídicího systému turbogenerátoru a přesun velínu v C-Energy Planá pro firmu Siemens, instalaci řídicího systému odsíření ve společnosti Plzeňská teplárenská nebo zakázku pro Správu železnic. Díky rekonstrukci dnes patří elektrodispečink dálkové řídicí techniky v Plzni mezi nejmodernější v České republice. Společnost také zaznamenala výrazný nárůst zakázek ve výrobě průmyslové elektroniky. Nová plně automatická výrobní linka SMT3 umožňuje rychlejší realizaci elektronických jednotek včetně prototypů i nového řídicího systému pro řízení výkonu, který je možné aplikovat pro různé typy reaktorů.

„V rámci dodržení stanovených termínů jsme také významně navýšili zásoby materiálových komponent, jejichž dodací lhůta se často prodloužila více než trojnásobně, v některých případech až na 720 dnů,“ doplňuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

Dlouhodobou strategií ZAT je eliminovat obchodní rizika zaměřením se na širší spektrum oborů působnosti. Kromě standardních oborů energetiky, drážních systémů, plynárenství či zdravotnictví firma cílí na rozvoj smart systémů a IoT technologií včetně zakázkového vývoje vnitropodnikových systémů.

Vliv událostí na Ukrajině

Jako většiny exportně orientovaných firem v oblasti energetiky se i společnosti ZAT dotýkají následky vojenského konfliktu na Ukrajině. V oblasti jaderné energetiky patří firma mezi významné dodavatele řídicích systémů pro primární a sekundární okruh jaderných elektráren u nás i v zahraničí. Aktuálně má rozpracované dodávky do jaderných elektráren ve Francii, Finsku, Slovensku, České republice, Maďarsku a Arménii. „Pevně věříme, že tyto projekty budou z důvodu zajištění energetické stability v Evropě i ve světě pokračovat, nicméně události související s měnícími se vztahy mezi Ruskou federací, Evropou a světem mohou mít dopad i na ně,“ upozorňuje Ivo Tichý.

Nové jaderné bloky v ČR

Projekty z jaderné energetiky se na celkovém objemu tržeb firmy dlouhodobě podílejí cca 40 procenty. Řídicí systémy a know-how ZAT jsou nasazeny na třetině jaderných bloků v EU a na 10 procentech ve světě, včetně všech jaderných elektráren v České republice i na Slovensku.

V průběhu tendru na dostavbu JE Temelín jsme úspěšně navázali spolupráci se všemi potenciálními dodavateli, s nimiž v současné době intenzivně jednáme o další spolupráci. Český řídicí systém SandRA Z100 patří mezi nejmodernější, nejspolehlivější a nejbezpečnější řídicí systémy ve světě s řadou nasazení na provozovaných jaderných elektrárnách v EU. I proto věříme, že se budeme jako česká firma podílet na dostavbě nového jaderného zdroje u nás, ať už bude vybrán kterýkoliv ověřený dodavatel,“ konstatuje Ivo Tichý.

Investice do vývoje

V loňském roce společnost zaměřila vývojové aktivity do oblasti bezpečnostních řídicích systémů pro jaderné elektrárny s investicí ve výši téměř 90 milionů korun. Byly dokončeny projekty získání certifikace SIL 3 pro ochranný systém turbíny i vývoj a realizace automatizovaných testovacích pracovišť, díky nimž firma několikanásobně zvýšila efektivitu kusových zkoušek při výrobě HW komponent. Aktuálně pokračuje ve vývoji nového softwarového nástroje HMI SandRA Horus pro řízení a monitorování řízené technologie, určeného pro nasazení nejenom v energetice. Společnost také prohloubila spolupráci s vysokými školami v projektech Národních center kompetence.  

K šedesátému výročí firmy, které nás provází celým letošním rokem, jsme si také nadělili zcela nový web, který má nejenom informační, ale i prezentační charakter,“ uzavírá Vladislava Česáková. Společnost ZAT, založená v roce 1962 v Příbrami, stála u zrodu automatizace ve světě a v současné době významně udává směr vývoje tohoto oboru u nás i ve světě.