Konference Srní 2021

publikováno:
autor:

V krásném prostředí šumavského Srní úspěšně proběhl již 16. ročník konference „Životnost komponent energetických zařízení“. Velice nás těší, že jsme se oproti loňskému roku mohli 19.-21. října potkat osobně a v hojném počtu.

Program konference, tradičně zaměřen na problematiku živostnosti součástí pracujících v náročném prostředí energetických zařízení, se věnoval v jednotlivých tematických sekcích perspektivním metodám softwarové podpory bezpečného provozu energetických zařízení, problematice primárního okruhu jaderných elektráren, praktickým tématům využitelných při provozu klasických tepelných elektráren, diagnostice, degradaci mechanických vlastností konstrukčních materiálů, materiálovému inženýrství i servisním službám v energetice.

Obsah všech 38 přednesených odborných příspěvků sledoval jako vždy ta nejaktuálnější témata. Oproti předchozím ročníkům bylo tentokrát větší množství příspěvků věnováno problematice jaderné energetiky. Moderní trendy v energetice budou, jak věříme, dominovat i v budoucích ročnících této úspěšné konference.

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím a účastníkům konference za jejich inspirativní příspěvky, podnětnou diskuzi a přátelskou atmosféru, která provázela konferenci po celou dobu jejího trvání. Velké díky patří také partnerům, sponzorům a organizátorům celé konference za přípravu a zajištění plynulého chodu.

Díky disciplinovanému chování všech zúčastněných se nenaplnily obavy z rizika šíření infekce Covid-19 a proto pevně věříme, že se budeme moci za stejných nebo i lepších okolností setkat osobně i v příštím roce. 

Těšíme se na viděnou 18.-20. října 2022 na již 17. ročník konference v Srní.