Příprava paliv pro energetiku

Drcení odpadu na drtiči TARGO 3000 Drcení odpadu na drtiči TARGO 3000

Použití uhlí i alternativních paliv pro energetiku vyžaduje jejich úpravu s ohledem na vstupní parametry paliv kotle. Je nutné jejich podrcení pro vytřídění nežádoucích prvků a prosetí na požadovanou frakci. Neodmyslitelná je spolehlivost zařízení, a to jak na malá množství, tak i na výkony 500t/hod a více.

Při využívání odpadů je nutné jejich podrcení jak pro rozdružení plastových pytlů s opady, tak pro podrcení samotného odpadu. Převažují pomaloběžné drtiče pro jejich necitlivost na nedrtitelné části (obr. 1).

Jednohřídelový drtič TARGO 3000 je výhodný pro přímý náhon a nízkou spotřebu nafty, tak v neposlední řadě i automatické rozpojení drtící hřídele od pohonné jednotky při zablokování hřídele od nedrtitelné části.

Pro třídění jsou nejvýhodnější hvězdicové rotační třídiče pro velkou šíři výkonů, malé zástavbové rozměry a schopnost třídit různorodé materiály vč. silně zvodnatělých, např. kaly.

Třídiče využívají k prosévání poháněné rotační gumové hvězdice, které tvoří prosévací pole. Materiál je unášený a nadhazovaný hvězdicemi a tím je neustále nakypřovaný (obr. 2). Prosévají různorodé materiály jako je biomasa, uhlí, koks, odpady, sintry, hlušinu z dolů a mnoho dalších materiálů. Problémy nedělají ani lepivé a silně zvodnatělé/tekoucí materiály (kaly) s kamenivem. Zrovna tak podrcené pneumatiky jako palivo do cementáren nebo na další zpracování.

Hvězdicové rotační třídiče jsou vhodné pro podsítnou frakci cca 10 – 100 mm. Velikost frakce se nastavuje roztečí mezi hvězdicemi, tak i velikostí hvězdic. Pro frakci pod 10 mm se využívají Flip-Flow třídiče.

Hvězdicové třídiče jsou díky své univerzálnosti také vhodné na různé suroviny. S hodinovým výkonem 100 tun biomasy je instalovaný stacionární třídič v Hodoníně (obr. 3). O polovičním výkonu jsou tyto třídiče nasazené na dalších energoblocích na západě Čech. Nejnovější instalace na třídění biomasy je v papírnách. Použití v elektrárnách jednoznačně ukazuje na spolehlivost a efektivnost třídičů. Též kompaktnost je velkou předností. Např. třídič na biomasu o výkonu 100 t/ hod. má půdorysný rozměr cca. 1 200 x 6 000 mm.

Na třídění uhlí je v Košicích instalovaný hvězdicový rotační třídič na zmiňovaný výkon 500 t/hod. Různými kombinacemi hvězdicových rotačních třídičů se dosáhne i větších výkonů. Buď za sebou, nebo ve věžovém uspořádání (obr. 4) lze získat požadované frakce a nadsítnou frakci přivést zpět do drtiče. I při zkrápění proti prašnosti budou třídiče pracovat bezproblémově. Zrovna tak jsou vhodné pro konečné vytřídění RDF paliv (obr. 5). 

Tyto hvězdicové rotační třídiče svým aktivním nakypřováním prosévaného materiálu zajistí potřebné vytřídění i vlhkých materiálů, popř. i k jejich promísení. Dlouhodobé zkušenosti ve výrobě hvězdicových třídičů, ať mobilních či stacionárních, vedou k vysoké spolehlivosti, funkčnosti a dlouhé životnosti. Proto je německá firma Neuenhauser Maschinenfabrik GmbH dodává do náročných provozů po celém světe.

Tomáš Hamšík
Codet trade s.r.o.