Společnost VÍTKOVICE STEEL zlepšila hospodářské výsledky

publikováno:
autor:
Pálicí stroj Pálicí stroj

Společnosti VÍTKOVICE STEEL se po těžkém roce 2018 podařilo loni stabilizovat hospodaření a vrátit se zpět na neutrální provozní výkonnost. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 je ztráta 480 milionů korun, ve srovnání s předchozím rokem je však podstatně nižší a to o 1,2 miliardy Kč.

„Podařilo se nám v roce 2019 opět překročit hranici půl milionů tun prodaných výrobků, expedovali jsme 520 tisíc tun, tržby byly ale nižší než v předchozím roce. Situace v ocelářství je složitá, jsme pod velkým tlakem levných dovozů z Ukrajiny a dalších třetích zemí,“ uvedl Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

První pololetí roku 2019 přineslo pro VÍTKOVICE STEEL očekávaný pozitivní dopad zavedených ochranných opatření ze strany Evropské unie, což umožnilo zachránit tradiční výrobu vysokojakostních štětovnic díky omezení dumpingových dovozů z Číny a přineslo značné zlepšení hospodářského výsledku. Ve druhém pololetí však došlo k oslabení trhu oceli a nepříznivému vývoji cen v kombinaci s dumpingovými dovozy plechů z východní Evropy.

„Loňské tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb klesly na 8,4 mld. korun z 9,4 mld. korun v roce 2018. Do zahraničí směřovalo 77 % prodaných výrobků, přičemž země EU byly pro společnost v roce 2019 klíčovými trhy s podílem téměř 60 % z celkových exportních tržeb,“ doplnil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL. Firma vyrábí ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky. Většina jejích produktů se uplatňuje ve stavebnictví, strojírenství, při stavbách lodí, výrobě tlakových nádob, stavebních strojů apod.

V průběhu roku 2019 společnost realizovala řadu investic v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje firmy. Mezi nejvýznamnější patří modernizace technologie výroby výpalků. Nový pálicí stroj (uvedený do provozu letos) umí vypálit speciální úkosy důležité pro svařování, což umožní firmě získat nové portfolio zakázek. Pokračovaly také investice do programu obnovy mostových jeřábů, do modernizace digitálního řídicího systému válcovací stolice plechů, do zvýšení bezpečnosti práce zaměstnanců a do zlepšování pracovního prostředí.

Letošní rok začal příznivě, ale celý průmysl zasáhla koronavirová pandemie a v současné době nelze odhadnout všechny dopady na trh ani jak rychle nastane oživení. „Velká část našich plechů a všechny štětovnice směřují do infrastrukturních projektů, tedy do staveb mostů, silnic, železnic apod. Dá se předpokládat, že tyto projekty budou pokračovat. Složitější to však je s výrobci strojů, dílů atd. Letošní rok bude tedy opět složitý, neboť konkurence nepolevuje a Evropská komise ocelářství moc nepomáhá, spíše naopak,“ sdělil Dmitrij Ščuka.

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Zaměstnává 958 lidí.