Energetické úložiště Pumped Thermal Energy Storage

publikováno:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Energetické úložiště

Společnost Westinghouse vyvinula novou udržitelnou technologii skladování tepla, aby uspokojila poptávku po dlouhodobém skladování energie (LDES - Long Duration Energy Storage).

Pumped Thermal Energy Storage (PTES) poskytuje 10 a více hodin spolehlivého skladování energie a řeší mnoho problémů spojených s jinými aplikacemi LDES. Poskytuje zvýšenou flexibilitu a nízké náklady na zvládání výkyvů v dodávkách a poptávce po elektřině. Toto řešení se vyznačuje konstrukční životností více než 50 let a využívá materiály, které poskytují další výhody oproti běžným technologiím skladování energie. Rozsáhlé nasazení LDES s výhodami, které tato technologie přináší, může výrazně snížit celkové náklady budoucích systémů, které budou generovat čistou energii z obnovitelných zdrojů.

Technologie PTES společnosti Westinghouse nabízí inovativní design ve spojení s ověřenou technologií. PTES využívá termodynamické cykly k přeměně energie na elektřinu a teplo. Technologie PTES společnosti Westinghouse je nyní připravena ke komerčnímu nasazení. Vývoj naší řady prvních komerčních projektů vejde do plného komerčního provozu v roce 2025. Nabíjecí cyklus využívá tepelné čerpadlo sCO2 k přesunu tepla ze studeného do horkého zásobníku, čímž vzniká energie uložená jako „teplo“ i „chlad“. Výrobní cyklus využívá sCO2 tepelný motor v energetickém cyklu a uložené teplo k výrobě elektrické energie.

Pokročilá technologie skladování energie

  • Nominální velikost systému 1,000 MWh
  • 100 MWe s dobou vybíjení 10 hodin
  • Plocha <23,000 m2 (<23 m2/MWh)

Unikátní vysokoteplotní nádrž (High Temperature Reservoir - HTR)

  • Zkonstruované tepelné baterie
  • Nízkonákladové materiály (beton, olej)

Škálovatelný a cenově dostupný nízkoteplotní zásobník (Low Temperature Reservoir - LTR)

  • Nízkonákladový objemový materiál (voda)
  • Založeno na osvědčené komerční chladící technologii

Osvědčené komponenty

  • Výkonová turbína a nízkoteplotní kompresor jsou deriváty starších konstrukcí
  • Výměníky tepla, potrubí, ventily a ovládací prvky mají podobnou konstrukci jako stávající systémy sCO2
  • Printed Circuit Heat Exchangers (PCHE)