Rosatom bude spolupracovat s EDF a CEA při recyklaci paliva MOX

publikováno:
autor:
Podpis trojstranné spolupráce mezi EDF, CEA a Rosatomem Podpis trojstranné spolupráce mezi EDF, CEA a Rosatomem

Francouzská komise pro jadernou energii a alternativní zdroje energie CEA a energetická společnost EDF podepsaly 1. prosince 2021 s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom společné prohlášení o záměru dlouhodobě spolupracovat v oblasti jaderné energetiky. Společně budou zkoumat přepracování recyklovaného jaderného paliva MOX.

Ve Francii se část použitého jaderného paliva přepracovává a ze získaného uranu a plutonia se vyrábí palivo MOX (z angl. mixed-oxide), které potom EDF zaváží do tlakovodních reaktorů. Dohoda řeší přepracování těchto recyklovaných a znovu použitých materiálů.

Podle podepsaného dokumentu proběhnou experimenty, které budou pokrývat všechny oblasti recyklace druhotného plutonia z použitého paliva MOX a jeho použití v rychlých reaktorech IV. generace. Z plutonia budou vyrobeny palivové tablety, které v polovině tohoto desetiletí zamíří ke zkušebnímu ozařování do rychlého výzkumného reaktoru.

Rychlé reaktory mají oproti tlakovodním výhodu v tom, že ke štěpení paliva využívají rychlé neutrony namísto zpomalených, a díky tomu dokáží efektivněji zužitkovat štěpitelné materiály.

Trojstranná spolupráce má za cíl demonstrovat za pomoci rychlých reaktorů možnosti dalšího využití materiálů, ze kterých se skládá palivo MOX z tlakovodních reaktorů dnešní generace. Výzkum pomůže výrazně zvýšit udržitelnost jaderné energetiky.