ESCO bude růst po celé Evropě, moc rizik na trhu nevidím

publikováno:
Kamil Čermák Kamil Čermák

Před pěti lety reagoval ČEZ na změny v energetice založením společnosti ČEZ ESCO. Dnes zahrnuje přes dvacet firem, které nabízejí moderní energetická řešení napříč Českem a Slovenskem. Jaký bude vývoj oboru ESCO a energetiky obecně? „V našem oboru ESCO tolik rizik nevidím. Zatímco velká energetika trpí malou předvídatelností, nás se to tolik netýká. Jelikož je ESCO multioborová disciplína, tak se případná nerovnováha v některém ze sektorů vyrovná v jiném. Pokud nějaká část byznysu zpomaluje, dohoní ho jiná a podobně. Jisté je, že sektor ESCO bude kontinuálně růst, což vidíme na zvyšujícím se zájmu o naše produkty. Je to celoevropský trend,“ je přesvědčen Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti.

ČEZ ESCO je na trhu pět let, jak jste se za tuv dobu proměnili?
Před pěti lety jsme začínali, teď už jsme rozvinutým holdingem a lídrem trhu. Náš akcionář ČEZ vsadil na správnou kartu, že moderní energetická řešení budou hrát větší a větší úlohu, podobně jako třeba v sousedním Německu. Evropa míří tímto směrem a my v tom vidíme příležitost. Zároveň se průmysl obrací k větší automatizaci, digitalizaci, průmyslu 4.0. Jak evropské klimatické cíle, tak rozvoj technologií dávají předpoklad pro růst trhu ESCO do budoucna, nejen v Česku, ale i jinde v Evropě.

My jsme před pěti lety začínali prakticky se dvěma dcerami – ČEZ Energo, které je jedničkou v Česku v provozování kogeneračních jednotek, a ČEZ Energetické služby, což je společnost zaměřující se na renovaci závodních energetik, výstavbu velkých energetických celků, modernizaci osvětlení nebo provoz energetických zařízení. Teď působíme opravdu od Šumavy k Tatrám – jak tematicky, tak geograficky, protože jsme expandovali i na Slovensko. Zabýváme se prakticky vším, co moderní energetika zahrnuje. Děláme energetický management, energetické úspory, lokální distribuční soustavy, vyrábíme a dodáváme vzduchotechniku, naše dcera Hormen je i výrobcem osvětlení, ČEZ Solární zase staví fotovoltaické elektrárny, AirPlus dodává klimatizace. A naši kolegové z ESCO International obdobné zakázky realizuji ještě v dalších státech, například v Německu nebo v Polsku.

Kam kráčí česká, potažmo evropská energetika a jaký vývoj očekáváte?
Kráčí k většímu a většímu uplatnění čistých zdrojů a k decentralizaci. S technologickým pokrokem se dříve drahá energetická řešení stávají čím dál dostupnějšími i pro běžné zákazníky. Dobrým příkladem je technologie fotovoltaických elektráren, která za posledních deset let zlevnila několikanásobně. Výrazně se posunuly i projekty energetických úspor, které mimochodem v Česku uspořily přes 4 miliardy korun a téměř milion tun CO2. Zatímco před 20 lety stačilo nahradit zastaralý zdroj vytápění novým a měli jste rázem úsporu jak hrom, nyní instalujeme sofistikované softwary, které nám umožňují průběžně monitorovat a na dálku energeticky řídit budovy i průmyslové areály u zákazníků. Naše projekty opravdu dělají domy a města chytrými. Chytré sítě, chytrá výroba, která spolupracuje se spotřebou – to je budoucnost české energetiky. Klasické zdroje budou samozřejmě ještě dlouho potřeba, ale samovýroba u zákazníků bude rostoucí trend.

Kde vidíte největší rizika pro budoucí energetický byznys a s jakými modely vývoje pracujete?
V našem oboru ESCO tolik rizik nevidím. Zatímco velká energetika trpí malou předvídatelností, nás se to tolik netýká. Jelikož je ESCO multioborová disciplína, tak se případná nerovnováha v některém ze sektorů vyrovná v jiném. Pokud nějaká část byznysu zpomaluje, dohoní ho jiná a podobně. Jisté je, že sektor ESCO bude kontinuálně růst, což vidíme na zvyšujícím se zájmu o naše produkty. Je to celoevropský trend.

Jaký vidíte ideální energetický mix pro ČR a jaký je potenciál energetických úspor?
Evropa postupně utlumuje uhelné zdroje, koneckonců i u nás už vznikla po vzoru Německa uhelná komise, která má nastavit jasná pravidla pro budoucnost českého uhlí a také přijít s plánem na revitalizaci uhelných regionů. Podíl uhlí, které dnes tvoří polovinu mixu, bude tedy do budoucna klesat a podíl bezemisních zdrojů by měl růst. Každopádně bychom měli myslet na to, že odstavené uhelné kapacity bude třeba něčím nahradit. Už teď je jasné, že řada uhelných kapacit bude odstavena do roku 2035 a bylo by jedině správné je paralelně nahrazovat obnovitelnými zdroji, kde cena technologií v posledních letech dramaticky klesla. Potenciál energetických úspor je v Česku stále obrovský a je to pro ČEZ ESCO jeden z hlavních pilířů našeho byznysu, ale úspory samozřejmě zdaleka nepokryjí kapacitu odstavených bloků. Každopádně i v úsporách musíme přidat. Slavili jsme teď 25 let od uzavření prvních smluv na komplexní energetické služby se zárukou (EPC) v Česku. Přestože se jedná dnes o takřka dokonalý a velice sofistikovaný produkt, jsme v jistém smyslu stále na začátku. Málo se o něm totiž ví a málo se využívá například i ve veřejných budovách státu. Je to velká škoda.

Kolik firem je aktuálně sdružených pod ČEZ ESCO a plánujete ještě další akvizice, nebo se více zaměřujete na konsolidaci holdingu? Chybí vám něco v portfoliu ČEZ ESCO, co by ještě mohlo doplnit váš byznys?
Máme dvacet dceřiných společností. Některé mají stovky zaměstnanců, jiné desítky. Jsme poměrně různorodá rodina. Děláme prakticky vše spojené s moderní energetikou. Poradenství a energetický management. Stavíme fotovoltaické elektrárny nebo plynové kotelny a kogenerační jednotky. Provozujeme a renovujeme energetické rozvody, trubky. Vyrábíme a rekonstruujeme osvětlení. V Česku se zaměřujeme už mnohem víc na konsolidaci, i když určitě ještě k nějaké akvizici dojde. Expandujeme teď ale na Slovensku, kde už nějaký čas jednáme se slovenskou firmou SPP o vzniku společné dcery.

Jaká je poptávka průmyslových podniků po vašich službách a jaké jsou vaše letošní významné realizace?
Poptávka roste. Tržby nám rostou každý rok v desítkách procent. To je předpoklad i do budoucna, jelikož český průmysl bude muset modernizovat, pokud se bude chtít nadále udržovat na špici. Podobně, jak už jsem zmínil, jsou zde obrovské příležitosti zejména pro stát ve snižování energetické náročnosti budov. Nedávná zpráva ministerstva průmyslu pro vládu ukázala, že většina budov státních institucí nesplňuje požadavky na energetickou náročnost, jde o téměř 600 budov. Stát by mohl za energie určitě ušetřit v řádu miliard korun.

V čem všem dokážete v rámci energetických služeb pomoci municipalitám a veřejné správě? Můžete říct i nějaké příklady?
První věc je, že plníme roli osvětovou. Snažíme se ukazovat a propagovat, co může nová energetika obcím, městům a krajům nabídnout. Protože povědomí o těchto řešeních je často malé. Hodně lidí si moderní energetiku spojí pouze s obnovitelnými zdroji, to je ale pouze jedna část. Energetika je obor, kterému se nevěnuje v lokální politice tolik pozornosti, protože i když jsou výsledky obrovské, nejsou na první pohled tolik vidět. Když opravíte chodník, každý občan si toho všimne. Když ušetříte milion díky kvalitnímu projektu energetických úspor, nikdo to nevidí. A obráceně – rozbitý chodník musíte řešit, protože si ho všimnou občané. Že zcela nehospodárně utrácíte peníze za energie, zůstane skryto. I proto mají v Německu pro každé město nad 10 000 obyvatel ze zákona zřízenou funkci energetického manažera. Jedině tak je možné se o majetek dobře starat. V případě menších obcí pak může jít o klastr desítek obcí, kde může někdo takovou funkci vykonávat. Loni obce, města a kraje ušetřily díky našim projektům 215 milionů korun, mohlo by to ale být mnohem víc.

Obecně nejvíc projektů energetických úspor dělají státní příspěvkové organizace a kraje. Organizační složky státu bohužel kvůli úřednímu šimlu nemohou do těchto projektů zatím jít, což by bylo dobré změnit. Nejjednodušší to je pro kraje, protože mají hodně budov, které mohou být do projektu zapojeny, čímž se vylepšuje návratnost. Nejvíce je v tomto ohledu aktivní Pardubický kraj, kde projekty zahrnují nemocnice, ústavy sociální péče a desítky škol. Vhodné je právě seskupování vícero škol do jednoho balíku, to je případ i například Zlína, Písku, Kolína nebo různých pražských částí.

Jak máte naplněný byznys na příští rok a jaké očekáváte letos výsledky?
V loňském roce jsme naše cíle museli na konci trochu honit, ale letos to – musím zaklepat – vypadá dobře. Za první tři kvartály nám tržby stouply o pětinu na 4 miliardy a míříme k naplnění našich cílů.

Kde vidíte v rámci OZE v ČR ještě byznysový potenciál? 
Nezabýváme se přímo obnovitelnými zdroji, ale službami, kde můžeme – ale nemusíme – obnovitelné zdroje využívat. Budujeme třeba střešní fotovoltaické elektrárny pro průmysl a města, ale primárním cílem těchto zákazníků bývá například snížení jejich uhlíkové stopy, čehož lze docílit i výměnou zastaralých kotlů nebo projekty energetických úspor, renovací osvětlení apod. Ale k vaší otázce – ano, obnovitelné zdroje budou čím dál důležitější, zejména fotovoltaika zlevnila tak, jak si ještě před několika lety nedovedl nikdo představit. Před deseti lety to byl možná nejdražší zdroj elektřiny, dnes je jednoznačně ten nejlevnější. Elektřina vyrobená z fotovolaiky dosahuje v německých aukcích stejné ceny, jako je cena tržní. Je to velký úspěch nové technologie. Aukce už pořádají i naši polští sousedé.

Jak se díváte na rozvoj elektromobility?
Nemá smysl hodnotit, zda elektromobilita ano, nebo elektromobilita ne. Je to realita a my se musíme přizpůsobit a využít příležitostí, které nám nabízí. Důležité je, že rozvoj elektromobility půjde paralelně s navyšováním podílu elektřiny z bezemisních zdrojů v Evropě. Takže budeme jezdit na elektřinu, která bude postupně ekologičtější a ekologičtější. To dává velký smysl. Ano, jsou tu překážky, ale třeba dojezd elektromobilů se postupně prodlužuje. V naší flotile už máme auta s dojezdem 300–400 kilometrů. Zároveň se postupně zvyšuje počet veřejných dobíjecích stanic. Slyšíme i kritiku, že je dobíjení pomalé. No já zase mohu říct – nejlépe je dobíjet doma a to je přece zase mnohem pohodlnější, než jezdit na pumpu. Pro nás jako ČEZ ESCO znamená elektromobilita další příležitost – radíme městům a firmám, jak elektrifikovat flotily, jak připravit koncepce elektromobility. Dodáváme dobíjecí stanice, wallboxy, infrastrukturu. Intenzivně v tomto ohledu spolupracujeme se Škoda Auto.

Investujete i do energetických start-upů?
Ne. Naše dcery už mají dlouholeté zkušenosti ve svých oborech. Naše produkty neustále inovujeme, zejména v oblasti softwaru a řízení, ale start-upy v pravém slova smyslu se nezabýváme.

Nepožírají se navzájem klasická a ESCO „noha“ skupiny ČEZ? Přece jen, zabýváte se hodně energetickými úsporami…
To je docela častá otázka. Ale odpověď je jednoduchá. Když tyto služby nezačneme nabízet my, začne je nabízet někdo jiný. Energetika jde kupředu a my chceme být v čele tohoto pokroku.