ČEPS a SEPS se dohodly na prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje trhu se službami výkonové rovnováhy

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Provozovatelé přenosových soustav v České republice a na Slovensku, společnosti ČEPS a SEPS, se dohodli na užší spolupráci v oblasti obstarávání služeb výkonové rovnováhy. Cílem projektu je další rozvoj energetických trhů v souladu s evropskou legislativou.

Členové představenstva odpovědní za dispečerské řízení provozu přenosových soustav a energetický obchod Pavel Šolc (ČEPS, a. s.) a Michal Pokorný (SEPS, a. s.) se dohodli na užší spolupráci v oblasti obstarávání služeb výkonové rovnováhy a rozvoje energetických trhů. Vznik expertního týmu byl potvrzen na jednání obou společností dne 20. 11. 2020.

Náplní týmu bude v prvním kroku identifikace vhodných oblastí pro společný rozvoj a následně jejich implementace podle požadavků evropské legislativy. Projektový tým bude mít také za úkol nastavit způsob sdílení stanovisek obou společností tak, aby se ČEPS a SEPS mohly vzájemně podporovat při prosazování cílů na evropské úrovni.

„Jsem velmi potěšen, že jsme se s kolegou z ČEPS shodli na společném postupu, a to jak při rozvoji trhu s podpůrnými službami, tak na vetší harmonizaci stanovisek obou společností v regionálních i evropských strukturách, jako je CORE Region či ENTSO-E. Tato vzájemná spolupráce jistě povede k efektivnějšímu prosazování našich stanovisek,“ řekl Michal Pokorný, člen představenstva SEPS, a. s.

„Spolupráci s kolegy ze SEPS vnímám jako logický krok, vzhledem k podobným tržním pravidlům i pravidlům provozování soustav v obou zemích. Evropská legislativa ukládá provozovatelům povinnost vytvoření společného trhu s regulační energii v rámci projektů MARRI a PICASSO. Taktéž je patrné, že dalším krokem bude vytvoření základů společného trhu s podpůrnými službami. Na takový okamžik chceme být připraveni a nabídnout společné řešení jako jeden ze standardů,“ dodal Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s.