ČEPS v roce 2020 hospodařila se ziskem 3,4 miliardy Kč

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Akciová společnost ČEPS za rok 2020 vykázala zisk 3,4 miliardy Kč. Navzdory pandemii pokračovala v rozsáhlém investičním programu, do údržby a rozvoje přenosové soustavy investovala 5,9 miliardy Kč.

Společnost ČEPS dosáhla v roce 2020 hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 3 402,1 mil. Kč. Výnosy celkem činily 28 318,3 mil. Kč. Po odečtení výnosů a ve stejné míře i nákladů za objem přenesené energie v rámci evropských propojených trhů (tzv. MC shippingu a couplingu) dosáhly výnosy hodnoty 16 378,3 mil. Kč. Na celkovém objemu výnosů se po odečtení MC shippingu a couplingu z 96 % podílely tržby z prodeje licencovaných služeb.

Náklady celkem před zdaněním dosáhly výše 24 916,2 mil. Kč, bez MC shippingu a couplingu pak 12 976,2 mil. Kč. Nejvíce (65 %) z této částky tvořily proměnné náklady. Jejich meziroční nárůst souvisel zejména se zvýšením nákladů na nákup služeb výkonové rovnováhy, na jejichž cenu měla nepříznivý vliv situace v souvislosti s pandemií covid-19.

Společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. „Korekční faktory, které ovlivňují hospodářské výsledky, se do cen promítají vždy s dvouletým posunem,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva.

V roce 2020 společnost ČEPS investovala do údržby a rozvoje přenosové soustavy celkem 5 926,6 mil. Kč. „Investiční plán ČEPS reaguje na požadavky související s principiálními změnami v energetice. Naším hlavním cílem je posílit infrastrukturu a přenosovou kapacitu soustavy. Mezi nejvýznamnějšími projekty investiční výstavby za uplynulý rok patří například dokončení výstavby nového dvojitého vedení V490/491 Přeštice – Vítkov v koridoru původní linky 220 kV a zprovoznění nové zapouzdřené rozvodny 420 kV Vítkov. V uplynulém roce také pokračovaly například práce na rekonstrukci a rozšíření transformovny Kočín,“ doplnil Martin Durčák.

Z celkového instalovaného výkonu elektráren na konci roku 2020 (21 328 MW) byla k přenosové soustavě ČR připojena výrobní zařízení o instalovaném výkonu 11 645 MW. Z tohoto výkonu tvořily přibližně 40 % parní elektrárny, 37 % jaderné elektrárny, 13 % vodní a přečerpávací vodní elektrárny a 10 % paroplynové elektrárny. 

Maximálního brutto zatížení elektrizační soustavy ve výši 11 649 MW bylo dosaženo v loňském roce 22. ledna v 10 hodin, minimálního zatížení ve výši 4 654 MW pak 5. července v 6 hodin. 

Ve sledovaném období odpovídal objem elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy 65 058 GWh. Z hlediska zahraniční spolupráce byla Česká republika exportní, celkové saldo ČR činilo -10 153 GWh elektrické energie.