ČEPS vloni investovala do rozvoje soustavy téměř 6 mld. Kč

publikováno:
autor:
Rozvodna Vítkov (impulzní zkoušky GIS) Rozvodna Vítkov (impulzní zkoušky GIS)

Společnost ČEPS i v roce 2020 pokračovala v rozsáhlém investičním programu zaměřeném na posílení přenosové kapacity a modernizaci elektroenergetické přenosové soustavy ČR. Do rozvoje soustavy investovala téměř šest miliard Kč s cílem splnit nové potřeby tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií.

Z významných staveb, jejichž realizace probíhala v roce 2020, lze zmínit především V490/491 Přeštice–Vítkov (výstavba nového vedení 400 kV v koridoru původního vedení 220 kV), V401 Týnec nad Labem – Krasíkov (modernizace vedení 400 kV), V460 Albrechtice–Nošovice (modernizace vedení 400 kV na vyšší parametry), TR Kočín (rekonstrukce a zvýšení zkratové odolnosti), TR Prosenice (rozšíření a rekonstrukce), TR Vítkov (výstavba nové zapouzdřené rozvodny 420 kV), TR Přeštice (rozšíření rozvodny 420 kV a úprava rozvodny 245 kV) a V465/466 Hradec u Kadaně – elektrárna Prunéřov II (modernizace vedení 400 kV). V rámci tohoto článku blíže představíme tři z nich.

Modernizace vedení V460 Albrechtice–Nošovice

Provozovatel přenosové soustavy zmodernizoval vedení V460 spojující rozvodny Nošovice a Albrechtice v Moravskoslezském kraji. Rekonstrukce začala 1. února, trvala přibližně půl roku a přinesla mimo jiné další posílení přenosové soustavy v tomto regionu.

Modernizace vedení V460 zahrnovala výměnu stožárů včetně základů a výměnu fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů. V rámci této investiční akce v přibližné hodnotě 400 mil. Kč došlo k navýšení přenosové kapacity vedení, čímž se zvýšila jeho připravenost na možný zvýšený tranzit elektřiny v budoucnu.

„Rekonstrukcí V460 jsme posílili spolehlivost dodávek elektrické energie v regionu Moravskoslezského kraje a zároveň jsme učinili další krok k přípravě přenosové soustavy ČR na rostoucí nároky v odvětví energetiky nejen v České republice, ale i v evropském měřítku,“ prohlásil Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

Vedení V460 o délce 16,5 km zajišťuje společně s rozvodnou Albrechtice a vedením V443 mezinárodní propojení s polskou přenosovou soustavou PSE.

Nová zapouzdřená rozvodna 420 kV Vítkov

Provozovatel přenosové soustavy dokončil v Karlovarském kraji výstavbu nové zapouzdřené rozvodny GIS 420 kV Vítkov, transformátoru T402 a nové venkovní rozvodny 110 kV pro vyvedení transformace do rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce. Akce proběhla v návaznosti na výstavbu nového dvojitého vedení 400 kV s provozním označením V490/491 Přeštice–Vítkov (viz pod čarou).

Realizace stavby zapouzdřené, plynem izolované rozvodny (tzv. GIS – Gas Insulated Switchgear) 420 kV Vítkov byla zahájena po více než pětileté přípravě v dubnu 2018. Plánovaný termín zprovoznění v loňském roce byl splněn i přes problémy způsobené pandemií virového onemocnění COVID-19 na straně dodavatele.

„Touto realizací nového uzlu 400/110 kV došlo k významnému posílení přenosové soustavy v západních Čechách a zajištění dostatečného rezervovaného transformačního příkonu i výkonu. Zároveň je tak vytvořen další krok pro plánovaný plynulý přechod ze systému 220 kV na 400 kV v budoucnosti,“ uvedl Stanislav Votruba.

Koncem října zprovozněná rozvodna 420 kV má celkem šest polí. Její výstavba je součástí tzv. projektu společného zájmu. Projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest) jsou popsány v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 za účelem vytvoření platformy pro dosažení definovaných Evropských cílů.


ZPROVOZNĚNÍ VEDENÍ V490/V491 PŘEŠTICE–VÍTKOV

Koncem října 2020 bylo pod zatížení uvedeno nové 400kV vedení V491 z rozvodny Přeštice v Plzeňském kraji do rozvodny Vítkov o délce 87 km, které nahradilo původní dvě vedení V221 a V222. Vedení V491 bude po dobu plánovaných 15 až 20 let cíleně provozováno v napěťové hladině 220 kV (pod označením V221). Následně dojde k útlumu této napěťové hladiny a přepojení vedení na hladinu 400 kV.

Dále proběhlo rozšíření rozvodny 420 kV Přeštice o jedno pole pro nové 400kV vedení V490 z rozvodny Vítkov. Vedení V490 bylo zprovozněno společně s novou zapouzdřenou rozvodnou Vítkov.

Výstavba vedení V490/V491 je součástí projektu společného zájmu.