Zdvojení vedení V450 mezi rozvodnami Výškov a Babylon posílí spolehlivost přenosu elektřiny

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Společnost ČEPS zahájila investiční akci zdvojení vedení 400 kV V450 mezi rozvodnami Výškov v Ústeckém kraji a Babylon v Libereckém kraji. Jejím cílem je především posílení spolehlivosti přenosu elektřiny v obou krajích a zvýšení bezpečnosti přenosové soustavy ČR. Akce začala vypnutím stávajícího jednoduchého vedení, v současné době probíhá jeho demontáž.

Zdvojení 400kV vedení V450, uvedeného do provozu v roce 1974, se plně uskuteční v jeho stávající trase na úseku o délce 71 km. V rámci akce bude postaveno 208 nových stožárů typu Dunaj, dojde také k instalaci nových fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů. 

„Dvojité vedení V450/V428 přispěje k posílení spolehlivosti přenosu elektrické energie v severozápadních Čechách i ke zvýšení bezpečnosti přenosu elektřiny v rámci celé České republiky. Toto vedení dále umožní přenášet elektřinu vyrobenou v plánovaných obnovitelných zdrojích v Libereckém a Ústeckém kraji,“ řekl Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

Uvedení V450/V428 do provozu je naplánováno na podzim příštího roku. Výstavba si vyžádá investici v rozsahu přibližně dvě miliardy Kč.