Žebříčková regulace mění princip řízení přenosové soustavy

publikováno:
autor:
Dispečer (zdroj: ČEPS) Dispečer (zdroj: ČEPS)

Společnost ČEPS provedla k 1. 4. 2022 významnou změnu v řízení sekundární regulace na tzv. žebříčkové řízení, kdy se rozhodujícím faktorem pro aktivaci stává cena regulační energie dané nabídky. Provozovatel přenosové soustavy dále ke stejnému datu zavedl standardní produkty regulační energie, které umožní vstup do evropských platforem pro výměnu regulační energie PICASSO a MARI. Regulační energie bude nově oceňována marginální cenou.

Od prvního dubnového dne se významně mění princip řízení přenosové soustavy. Společnost ČEPS přešla u služby výkonové rovnováhy nazvané sekundární regulace (jinak také Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací neboli aFRR) z tzv. principu pro rata na žebříčkové řízení. U systému pro rata reagovali všichni rezervovaní poskytovatelé na systémovou odchylku v poměru své velikosti. Žebříčková regulace přináší zásadní změnu v aktivaci, kdy se poskytovatelé seřadí podle nejlevnější nabídnuté ceny a budou se postupně aktivovat tak, aby byla pokryta systémová odchylka. Cenu regulační energie přitom určí cena poslední aktivované nabídky.

„Změna řízení přenosové soustavy se připravovala více než dva roky. Jednalo se o interaktivní a intenzivní komunikaci mezi ČEPS, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a dodavateli řídicích terminálů. Bylo změněno mnoho systémů na straně ČEPS i dodavatelů služeb a jsem rád, že se tato generační změna povedla,“ říká Martin Kašák, ředitel sekce Energetický obchod společnosti ČEPS.

Zavedení standardních produktů

Provozovatel přenosové soustavy se zapojí do evropských platforem pro přeshraniční výměnu regulační energie ze sekundární regulace (platforma PICASSO) a terciární regulace (platforma MARI). V rámci přípravy na tento krok proto k 1. 4. 2022 zavedl standardní produkty regulační energie stejné pro všechny zapojené provozovatele přenosových soustav. Tato změna se dá charakterizovat tím, že došlo ke zrychlení původních produktů (viz tabulka) a úpravě jejich povelování.

Standardizace produktů regulační energie

Název produktu

Zkratka

Předchozí doba náběhu

Současná doba náběhu

Sekundární regulace

 aFRR

            10 minut

           7,5 minuty

Terciální regulace

 mFRR

            15 minut

           12,5 minuty

 

Oceňování regulační energie

Významným milníkem je rovněž přechod v oceňování regulační energie na marginální ceny, kdy poslední aktivovaná nabídka regulační energie bude určovat marginální cenu pro všechny aktivované poskytovatele.