Elektrárny Opatovice mají novou turbínu TG5 Nová TG5 je primárně hlavní teplárenskou turbínou s životností minimálně 25 let

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Poslední den v říjnu došlo k úspěšnému převzetí nové teplárenské turbíny TG5, jejímž dodavatelem byla společnost Doosan Škoda Power s.r.o. V rámci realizace díla byla dodána kompletně nová a vylepšená protitlaká turbína, včetně nového příslušenství, a to vše v rekordně krátkém čase.

Uběhlo pouhých 15 měsíců od podpisu smlouvy o dílo k samotnému předání díla, přičemž vlastní realizace na stavbě včetně zkušebního provozu a zvládnutí všech zkoušek proběhla za pouhých 6 měsíců. Celková hodnota kontraktu činila 350 mil. korun. Nová TG5 je hlavní teplárenskou turbínou. Díky této investici zvyšuje EOP nejen spolehlivost, ale i efektivitu vlastní výroby tepla a elektrické energie.

U takto významných a velkých projektů je mnohdy obtížné dodržet původní termíny a náklady, navíc v této zcela mimořádné covidové situaci. S ohledem na tyto podmínky bylo uvažováno i o případném ročním odkladu realizace. Nakonec se ale díky týmu profesionálů na straně EOP a dodavatele podařilo uvedený projekt úspěšně zvládnout v požadovaném termínu i nákladech.

Technická data a zajímavosti:

  • Dodavatel: Doosan Škoda Power s.r.o.
  • Hodnota kontraktu: 350,35 mil. Kč
  • Celková hmotnost: 120 863 kg
  • Max. tepelný výkon: 135 MWt
  • Max. elektrický výkon: 65 MWe

V rámci dodávky bylo namontováno:

  • 435 armatur
  • 372 potrubních tras
  • 63 hlavních komponent (mj. čerpadla, výměníky, chladiče)

Zdroj: Elektrárny Opatovice