24. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ minulostí

Ve dnech 22.9. a 23.9.2022 proběhl již 24. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Naše společnost a také celá Evropa se nachází v obtížném ekonomickém období, které nám přináší poněkud složitější životní podmínky, než na jaké jsme byli zvyklí z let nedávno minulých. Sotva jsme se dokázali trochu „popasovat“ s COVIDem, máme zde agresi Ruska vůči Ukrajině.

A k tomu Evropská unie začala, z důvodů energetické nezávislosti na Rusku a omezení znečištění ovzduší naší planety, zavádět ZELENÉ ENERGIE a to hned, nejlépe již zítra a zavírat všechny uhelné elektrárny. A to nikoliv nejlépe zítra, ale raději již včera. V naší firmě jsme již před pár léty netušili, jaká budoucnost nás čeká, jestli jsme schopni za těchto podmínek stále nějak smysluplně fungovat a jestli budeme pořádat další ročník této konference, kde v jejím názvu stále sveřepě trváme na tom, že se bude týkat především elektráren a tepláren na tuhá paliva.

Paradoxně, konflikt na Ukrajině, který mne osobně vůbec netěší, ukázal, že je dobré provádět strategické plánování v energetice s rozumem, v dlouhodobějším časovém horizontu, a hlavně s vhodným výběrem typů energetických zdrojů a paliv. Nespoléhat se u palivové základny na jediného partnera, na kterého se, jako již mnohokrát historie ukázala, nedá vůbec spolehnout (Rusko).

Při cenách elektrické energie za poslední rok se stalo, že i klasické elektrárny opět mají nějaké zisky a mohou začít nějaký čas investovat, vylepšovat své provozy a provádět nějakým alespoň trochu sofistikovaným způsobem běžné a generální opravy. I nám, dodavatelským firmám, se v tomto prostředí trochu lépe žije a tvoří. Tato situace se také projevila na zájmu o konferenci, a tedy na účasti. Konference se zúčastnilo 90 posluchačů a 45 zástupců přednášejících a spolupořádajících firem. Tento zájem nás v nelehkých časech velmi potěšil. Přestože venku vládlo pěkné a slunečné počasí, které lákalo na procházku krásnou podzimní Vysočinou, přednáškový sál byl stále zaplněn. Bylo vidět, že posluchači byli lačni po informacích z přednášek.

Po ukončení prvního přednáškového dne jsme pro všechny účastníky připravily docela zajímavé a zábavné volnočasové aktivity:

  • Střelba laserovou „brokovnicí“ na plastového holuba a na terče
  • Střelba lukem a šípy na klasické terče a na 3D terče

Myslím, že jsme se u těchto aktivit všichni docela dobře pobavili. Po těchto volnočasových aktivitách a delším pobytu na loukách v okolí hotelu MEDLOV přišla vhod večeře – opečené vepřové kýty, grilované domácí klobásy a následný studený raut.

V úvodu konference zástupci hlavních organizátorů Ing. Radek Strnad a Ing. Petr Hroch přivítali účastníky, představili program konference, a hlavně spolupořádající a přednášející firmy. Jsme velmi rádi za to, že se konference formou svých přednášek účastní také zástupci největší elektrárenské firmy v ČR - ČEZ a.s. a také UJV Řež a.s. – Energoprojekt Praha. Své vystoupení zde má také zástupce akademické půdy z ČVUT Praha – FS.

Ing. Radek Strnad, přednášející firmy TESPO engineering s.r.o., v první části své přednášky připomněl, že v roce 2023 oslaví značka TESPO 30 let od svého vzniku (TEchnologické Systémy a Pohony). Byla krátce připomenuta historie firmy a představeny technicky zajímavé zrealizované zakázky současné i ty z let nedávno minulých.

Ing. Petr Hroch z firmy WEIR Minerals sdělil, že tato firma v různých uskupeních existuje již více než 150 let (1871 – 2022). Představil produkty, a především novinky z produkce koncernu WEIR Minerals. Byla zde také zmíněna důležitost servisu, především toho preventivního, což se v dnešní době hodně zanedbává.

Ing. Jan Moša z firmy MOSA Solution s.r.o. ve své přednášce osvětlil využití akustické energie v mechanice sypkých hmot.

Poprvé se na konferenci představila jako spolupořadatel firma Valbek, spol. s r.o. Pánové Zdeněk Zrno a Jaroslav Jarůšek představili projektování technologických celků pod značkou firmy Valbek a především potom skvělého pomocníka při projektování – 3D laserové skenování.

Odpolední přednáškový blok zahájila firma PROVYKO s.r.o. Ing. Ondřej Nechvátal představil zařízení pro řešení emisí NOx, které firma PROVYKO postavila a uvedla do provozu v Teplárně Trmice.

Ing. Ondřej Grolig uvedl za firmu EVECO Brno s.r.o. trochu teorie, týkající se snižování emisí oxidů dusíku. V další části své přednášky představil řešení De NOx pro tepelné zdroje o výkonu 1 až 50MWt z dílny firmy EVECO Brno.

Poprvé na konferenci vystoupila také firma T I Centrum, a.s. Plzeň. Mgr. Tomáš Topinka představil projekty příjmu, skladování a dopravy dřevní štěpky na Teplárně České Budějovice a ve ŠKO – ENERGO Mladá Boleslav, které T I Centrum plzeň vyhotovila. Tyto projekty souvisí s přechodem spalování uhlí na dřevní štěpku na těchto teplárnách.

O přednášku firmy TRANSPORTA Technology s.r.o. se podělili jednatelé firmy Ing. Zdeněk Urban a Ing. Tomáš Nágl. Přednášející sdělili, co nového se událo za poslední rok ve firmě TRANSPORTA Technology s.r.o. a představili několik zrealizovaných, technicky zajímavých aplikací v dopravě materiálů.

Na závěr prvního přednáškového dne vystoupil Ing. Martin Kulich, Ph.D., jako zástupce firem VVUÚ, a.s. a RSBP spol. s r.o. Ostrava – Radvanice. Přednášející představil nové trendy a řešení v oblasti protivýbuchové bezpečnosti.

Druhý přednáškový den zahájil Ing. Martin Lenfeld z firmy pewag Czech s.r.o. Sdělil zajímavé informace o historii firmy, o produktech z oblasti technologických řetězů pro hrnoucí dopravníky a korečkové elevátory, především o nových řetězech HERO, svařovaných třením.

Již tradiční přednášející na této konferenci, Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. z ČVÚT v Praze, FS, Ústav energetiky, shrnul výsledky zrealizovaných výzkumných projektů v oblasti snižování emisí těžkých kovů a jiných látek, obsažených ve spalinách. Dále Ing. Pilař představil nové projekty, které se společně s dalšími subjekty z průmyslu snaží uvést do života.

Dalším tradičním přednášejícím na konferenci v Medlově je firma ÚJV Řež, a.s. – Energoprojekt Praha. Ing. Dominik Matouš představil zajímavý projekt delokace uhelné elektrárny ALBBRUCK (Německo) do destinace LAHORE (Pakistán). Velmi zajímavou přednášku prezentoval Ing. Zdeněk Vlček, který informoval, kam pokročil vývoj malých modulárních jaderných reaktorů, které vidí jako cestu k dekarbonizaci zdrojů CZT.

Velmi zajímavé příspěvky prezentovali představitelé firmy ČEZ a.s. Ing. Patrik Tůma představil realizaci a provoz technologie De TZL a De Hg na ČEZ, a.s. Elektrárny Tušimice. Ing. Bořek Neumann představil projekt Ekologizace Teplárny Trmice – kde je celá technologie již v provozu. Podělil se s posluchači o dosavadní provozní zkušenosti.

Na závěr vystoupil za skupinu ČEZ, a.s. Ing. Hynek Lang, který ve svém velmi zajímavém příspěvku představil vizi skupiny ČEZ a.s. ohledně energetického mixu zdrojů do budoucna.

Přednášky ve formátu *.pdf jsou Vám k dispozici na www.tespo-eng.cz.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 24. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po té relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další, 25. ročník, který proběhne v roce 2023 opět v hotelu Medlov ve dnech 26. – 27. 9. 2023 (úterý – středa). Program konference a podklady pro přihlášení budou zveřejněny v měsíci březnu 2023.

Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší

Ing. Radek Strnad + kolektiv
TESPO engineering