Energetika Třinec modernizuje kotle. Sníží emise škodlivin v ovzduší

publikováno:
autor:
Nový fluidní kotel z roku 2015 vyžadoval instalaci systému pro denitrifikaci Nový fluidní kotel z roku 2015 vyžadoval instalaci systému pro denitrifikaci

Ke snížení emisí oxidů síry a oxidů dusíku povede modernizace tří fluidních kotlů Energetiky Třinec na Teplárně E3. Investici za bezmála 80 milionů korun firma začala v letošním roce a letos ji i dokončí.

Emise SOx sníží o 40 % oproti stávajícímu stavu, stejně tak emise NOx klesnou na 50 % předchozího limitu, jak požadují nové emisní limity Evropské unie. Platit budou pro všechny společnosti energetického sektoru od srpna příštího roku.

„Velký důraz na ochranu životního prostředí v Evropské unii znamená v oblasti ochrany ovzduší plnit stále přísnější požadavky na přípustné objemy vypouštěných škodlivin do ovzduší u teplárenských zdrojů, což u mnoha společností v energetickém sektoru vyvolává nemalé investice do technologie čištění spalin,“ potvrzuje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec.

Nyní firma instaluje na uhelných kotlech technologii odsíření a denitrifikace. Současná technologie spalování obou kotlů K11 a K12 umožňuje dávkování vápence do spalovací komory kotle. „Pro plnění budoucích emisních limitů SO2 je postačující navýšit dávkované množství vápence do spalovací komory jednotlivých kotlů. U kotlů K11 a K12 bylo proto potřebné posílit dopravní kapacitu vnitřního vápencového hospodářství,“ vysvětluje podstatu investice Petr Matuszek. Třetí fluidní kotel NK14, který byl uveden do provozu v roce 2015, je schopen plnit nové emisní limity SO2 bez dalších úprav v technologii.

Pro denitrifikaci bylo nezbytné na kotlích K11 a K12 nově instalovat systém selektivní nekatalytické redukce SNCR. „Na obou kotlích K11 a K12 jsou oba systémy již hotové a mají za sebou i garanční měření. Nyní probíhá modernizace systému na fluidním kotli NK14. Dokončena by měla být za několik týdnů,“ uzavírá ředitel Energetiky Třinec. Generálním dodavatelem investice je slovenská firma SES Tlmače.