Evropská komise schválila provozní podporu na modernizaci českých tepláren

publikováno:

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 27. května 2024

Rozhodnutí, které pomůže české energetice s nahrazováním výroby elektřiny a tepla z uhlí. Evropská komise po intenzivním vyjednávání vydala povolení na provozní podporu pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v maximálním celkovém objemu 3,2 miliardy euro. Bude tak možné aplikovat opatření, které je zásadní pro modernizaci energetiky a teplárenství a přispěje k plnění klimatických cílů. Model bude zároveň využívat nejefektivnější a nejmodernější formu podpory, která se bude odvíjet od situace na trhu.

„Jde o opravdu významný úspěch. Vyjednávání o tomto povolení probíhala s Evropskou komisí velmi intenzivně a jejich úspěšné dotažení pomůže s modernizací naší energetiky. Zároveň to přispěje k našemu úsilí v podobě zajištění domácnostem a firmám dostatku dodávek elektřiny i tepla za dostupné ceny a ekologizaci energetiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že celková podpora pro tyto zdroje může na základě povolení od Evropské komise dosáhnout až 3,2 miliardy euro.

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla představuje technologii, která umožňuje efektivní využívání paliva pro výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Tento způsob výroby energie pracuje s vysokou účinností a je tedy úsporný, což je klíčové pro udržitelnost energetiky. Obzvlášť důležitá je v době, kdy se z ekonomických důvodů přestává vyplácet provoz uhelných zdrojů a hrozí tak jejich postupný útlum. 

Provozní podpora kombinované výroby elektřiny a tepla umožní nahradit emisně náročné, především uhelné zdroje moderními, vysoce účinnými zařízeními, která budou produkovat elektřinu a zároveň dále využívat generované teplo. Tím se nejen sníží emise skleníkových plynů, ale také posílí energetická bezpečnost. Očekává se, že do roku 2030 bude v těchto zařízeních výkon až kolem 3 GW.

„Předpokládáme, že tato vysoce účinná zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou provozována především v zimních měsících, kdy je vyšší poptávka po energiích a zároveň nižší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento provozní model bude přispívat k vyrovnávání sezónních výkyvů ve výrobě elektřiny,“ popisuje vrchní ředitel sekce energetiky MPO René Neděla a dodává: „Tato provozní podpora také přispěje k ochotě bank financovat výstavbu těchto zařízení. Stabilní a předvídatelná podpora snižuje rizika a podporuje realizaci projektů i prostřednictvím nižších úroků z případných půjček.“

Výše podpory bude přímo závislá na ceně energií, kdy při vysokých cenách bude výrobce finanční prostředky do systému podpor hradit, nikoliv čerpat. Střední a velká zařízení budou o výši podpory soutěžit v aukci. Předpokládá se, že financování uvedené podpory bude vícezdrojové, a to z prostředků z dotace na provozní podporu ze státního rozpočtu, z regulovaných plateb v cenách elektřiny a eventuálního využití výnosů z dražeb emisních povolenek. 

Podpora bude určená pro městské teplárny, soukromé investory a další subjekty. Provozní podpora bude doplňovat již zajištěné a aktivované opatření pro tyto uvedené zdroje, kterým je aplikování investiční dotace, prostřednictvím příslušných dotačních programů – především z programu HEAT z Modernizačního fondu. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje také modernizaci návazných tepelných rozvodů z Národního plánu obnovy.