Podíl JUREX VOS na ekologizaci elektrárny Tušimice

V loňském roce proběhla na elektrárně Tušimice generální oprava bloků 1 a 2, v jejímž rámci byl realizován projekt „Ekologizace elektrárny Tušimice instalací zařízení ke snížení tuhých znečišťujících látek“. Stavebně-technologická společnost JUREX VOS se účastnila na velké části tohoto projektu jako přímý dodavatel prací a služeb (oprava vyzdívek sušících šachet K1, K2) a v dalších částech jako subdodavatel, a to zejména pro společnost ČEZ EP.

Součástí rozsáhlé generální opravy kotlů K1 a K2, kterou jsme realizovali přímo pro ČEZ, byly především opravy vyzdívek sušících šachet (zejména opravy konstrukce dilatací jednotlivých etáží zdiva), opravy vyzdívek a vodících lišt deskových uzávěrů paliva (DUP) a výměna kompenzátorů DEKOMTE v napojení sušících šachet na spalovací komoru kotle.

Práce si vyžádaly využití řady materiálů i techniky. Dodávali jsme tak mj. velká lešení pro práce na jednotlivých částech kotlů (ať už pro společnost DTZ Liberec, ČEZ EP a další) a poskytli související skladové a manipulační služby.

Jako subdodavatel společnosti ČEZ EP jsme rovněž realizovali výměnu tepelných izolací při obnově dilatací kotlů K1 a K2, dále jsme realizovali lešení a tepelné izolace turbogenerátorů TG21 a TG22 včetně stavebních úprav stolic.

Na části odsíření ABS J kotlů K1 a K2 jsme realizovali pro ČEZ EP množství lešení, tepelných izolací a stavebních prací. Ověřili jsme si, že detailní znalost zařízení a místních podmínek kolektivem našich pracovníků, dislokace veškerých kapacit a zázemí ve vlastních areálech v těsné blízkosti elektráren, a vybavení naší společnosti potřebnou mechanizací, stavebními a dopravními stroji a zařízením, je velkou výhodou pro úspěšnou realizaci dlouhodobého servisu pro naše zákazníky. Ing. Jiří Květoň, Jednatel společnosti

JUREX VOS, s.r.o.

Dlouhodobě zajišťuje stavebně-technický servis v lokalitách elektráren Tušimice a Prunéřov. Opírá se o odborně zdatné kolektivy pracovníků společnosti v jednotlivých servisních areálech u elektrárny Tušimice 2 (základní areál JUREX VOS a nový areál JUREX VOS u parkoviště ČEZ) a v elektrárně Prunéřov (areál uvnitř elektrárny).

V jednotlivých areálech je skladové a dílenské zázemí, dopravní technika, stroje, mechanismy, sociální zázemí pro pracovníky a administrativní část.

Detailní znalost zařízení a místního prostředí výrazně pomáhá při realizaci dlouhodobých servisních služeb pro provozovatele zařízení, kterým je společnost ČEZ. JUREX VOS rovněž působí jako dodavatel pro ČEZ EP a zároveň také v pozici subdodavatele vyšších dodavatelů a generálních dodavatelů investičních projektů a velkých strategických projektů údržby. A to zejména v oblastech:

  • stavebně-technického servisu na elektrárnách ETU/EPR v rámci LC pro skupinu ČEZ
  • stavební činnosti v rámci údržby a investičních projektů a strategických staveb údržby zařízení
  • zemních prací, demolic a prací s vlastními stroji (rypadla, bagry, nakladače, buldozery, jeřáby)
  • lešenářského servisu, který zahrnuje rozsáhlé sklady lešení i dopravu (trubkového lešení, Layher, PERI)
  • žáruvzdorných vyzdívek, tepelných izolací, protipožárního zabezpečení staveb
  • dopravních služeb vlastními vozidly TATRA Phoenix 8x8, zajišťujeme kontejnerová vozidla, kontejnery, vysokozdvižné plošiny, speciální mechanismy a zařízení
  • likvidace a nakládání s odpady
  • dílenské a skladové služby, další činnosti v oblasti péče o zařízení ČEZ