Zdeněk Buchta: odsíření na Mělníku funguje už čtvrt století, rádi jsme k němu přispěli

publikováno:
autor:
Elektrárna Mělník (zdroj: ČEZ a.s.) Elektrárna Mělník (zdroj: ČEZ a.s.)

Společnost AFRY CZ se jako projekční a inženýrská firma podílela na rozsáhlé zakázce odsíření elektrárny Mělník. Zeptali jsme se proto projektového manažera části Elektro a SKŘ Zdeňka Buchty, jaká je historie ekologizace a jakou část odsíření měla AFRY na starosti.

Jaká je historie odsíření v teplárně Energotrans v elektrárenské lokalitě Mělník?
Elektrárna Mělník plní limity dlouhodobě. A to díky programu odsíření velkých energetických celků, který ČEZ završil právě na Mělníku v letech 1997 (EMĚI) - 1998 (EMĚII+III). Požadované emisní limity byly a doposud jsou spolehlivě plněny již téměř čtvrt století i zčásti s původně instalovanou technologií odsíření (FGD - Flue Gas Desulfurization) včetně řízení.

S ohledem na nové emisní limity, a důležitost pokračování dalšího provozu EMĚI, který provozuje Energotrans, jako významného dodavatele tepla pro Prahu, rozhodl investor o komplexní obnově dvou původních linek odsíření s použitím technologie mokré vápencové vypírky pro kotle K1-K6 (250 t/h). Tento projekt byl realizován s pracovním názvem „Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“.

Jaký objem spalin nová metoda zpracuje?
Původní technologie odsíření kotlů K1 – K6 byla v elektrárně Mělník I uvedena do provozu v roce 1997. Pro odsíření spalin byla použita metoda mokré vápencové vypírky, při které jsou kyselé složky spalin zachycovány pomocí zásadité vápencové suspenze. Jako odsiřovací médium byl používán mletý vápenec, který je do elektrárny dopravován po železnici z vápencových lomů Štramberk a Vitošov. Dvě odsiřovací linky upravují celkový objem kouřových plynů ze 6 stávajících kotlů během jejich normálního provozu. Jde celkem o 1 987 800 Nm3/h spalin. Jedna linka odsíření tak zpracuje 993 900 Nm3/h
spalin. 

Jak se na zakázce podílela společnost AFRY CZ?
Obnovou technologie odsíření byla pověřena firma Metrostav DIZ jako generální dodavatel. Subdodavatelem technologie mokré vápencové vypírky byla vybrána německá společnost Bilfinger GmbH a jejím subdodavatelem pro kompletaci dodávek Elektro a SKŘ firma AFRY CZ.

Můžete shrnout jednotlivé technologické celky odsíření?
Zakázka „Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“ byla rozdělena na:

  • Spalinový systém
  • Systém absorpce
  • Systém dávkování vápence
  • Systém odtahu a odvodnění sádrovce

Hlavní systémy odsíření tvoří budova čerpadlovny se 6 recirkulačními čerpadly s pohony 810 kW, dva absorbéry s výškou 30 m a třemi rozstřikujícími patry, kouřovody, 6 kouřových ventilátorů o výkonu 1 500 kW, budova odvodnění s 2 vakuovými pasovými filtry (250 kW), elektrorozvodny VN a NN, velín technologického řídicího systému a velín řídicího systému elektro části.

Na jaké části je elektro rozděleno?
Projekt Elektro a SKŘ byl rozdělen do následujících provozních souborů:

  • PS10 Retrofit a dodávka nových rozvaděčů 6 kV a 0,4 kV
  • PS11 Snímače technologických veličin
  • PS12 Technologický řídicí systém ZAT Sandra Z200
  • PS14 Rozšíření stávajícího systému požární signalizace EPS
  • PS15 Emisní monitoring pro technologické a čisté spaliny

Vše podrobně popisujeme v navazujícím odborném článku.