Historie a současnost kontejnerového programu ŠKODA JS a.s.

Kontejnery VPVR/M pro transport jaderného paliva z výzkumných reaktorů ruského typu Kontejnery VPVR/M pro transport jaderného paliva z výzkumných reaktorů ruského typu

Jedna z klíčových výrobních aktivit ŠKODA JS a.s. (dále „ŠKODA JS“) je výroba kontejnerů pro skladování a převoz použitého jaderného paliva i dalších radioaktivních materiálů. Ve ŠKODA JS vyrábíme jak kontejnery vlastního designu, tak i kontejnery ve spolupráci s německou firmou GNS GmbH Essen.

Historie vývoje kontejnerů ve ŠKODA JS sahá do 70. a 80. let minulého století, kdy bylo provedeno několik studií pro návrhy kontejnerů na převoz a skladování paliva. V 70. letech byl vyroben kovaný kontejner pro přepravu vyhořelých palivových článků reaktoru A-1 v Jaslovských Bohunicích. V té době ještě nebyly mezinárodní předpisy ani pro transport, ani pro skladování v podobě, v jaké je známe dnes, a tak zásady vycházely ze zkušeností našich odborných pracovišť. V roce 1988 byl ve ŠKODA JS objednán kontejner pro ÚJV Řež na přepravu vyhořelého tehdy používaného vysoce  bohaceného paliva (na 80 % 235U) z výzkumného a experimentálního reaktoru VVRS. Tento kontejner byl navržen, spočítán a vyroben pod typovým označením IRT-M. V této době už byla plně uplatněna pravidla MAAE, takže pro typové schválení (licencování) byla provedena zkouška pádem z 9 m na zkušebním vzorku vyrobeném v měřítku 1:1. Hmotnost kontejneru se pohybovala kolem 5 000 kg a pro tento účel bylo vybudováno škodovácké pracoviště. Pracoviště bylo opatřeno dopadovou šapotou (cílovým tělesem) o hmotnosti 65 000 kg, čímž byl splněn požadavek 10násobku hmotnosti oproti dopadajícímu tělesu. Dopadové zkoušky byly úspěšně provedeny, byla zabezpečena těsnost kontejneru před i po pádu. Tento kontejner je v ÚJV Řež úspěšně provozován již od roku 1993. Svými aktivitami se tak od osmdesátých let ŠKODA zařadila do skupiny specializovaných firem, které jsou schopny nejen výroby, ale i zajištění celého procesu naplňování mezinárodních legislativních požadavků. I z tohoto důvodu začaly do ŠKODA JS směřovat poptávky význačných světových výrobců (GNS, NUKEM, SGN, SIERRA NUCLEAR, TRANSNUCLEAIRE). Spolupráce se zahraničními firmami vyústila v úspěšnou a dlouhodobou kooperaci i na výrobě kontejnerů CONSTOR a CASTOR ve ŠKODA JS dle know-how společnosti GNB.

Portfolio kontejnerů vlastního designu ŠKODA JS je široké. Kromě klasických kontejnerů na skladování a transport paliva z energetických reaktorů se specializujeme také na dodávky jednoúčelových a speciálních kontejnerů na různé zářiče a jiný radioaktivní materiál.

ŠKODA JS dodala například kontejner typu A na převoz čerstvého paliva pro JE Temelín, kontejnery TKSV1000 a KSV440, které jsou určené pro transport ozářených svědečných vzorků tlakové nádoby reaktoru.

Dalšími speciálními kontejnery jsou olověné kontejnery řady PETA pro transport medicínských a kobaltových zářičů a kontejner 300TERA, který je schopný převážet zářiče a vzorky s aktivitou až 300TBq. Jeho zajímavostí je integrovaný mechanismus pro vysunutí pouzdra pro vzorky až do vzdálenosti 2,5 m z tělesa kontejneru, a to jak ve vodorovné, tak i vertikální poloze. Stínění tohoto kontejneru již kromě olova zajišťuje i ochuzený uran.

V rámci mezinárodní spolupráce dodala ŠKODA JS celkem 16 kusů kontejnerů VPVR/M, které byly určené pro transport použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů ruského typu. Tyto kontejnery používá ÚJV Řež a v rámci programu svozu použitého vysokoobohaceného paliva do zemí původce bylo pomocí nich odvezeno palivo z většiny zemí ve střední a východní Evropě, na Balkánu, ale i v Africe a Asii. V poslední době byl tento kontejner uzpůsoben i pro letecké transporty a modifikován např. pro transport paliva čínského typu MNSR a připravuje se i jeho adaptace pro paliva typu TRIGA a MTR.

Dalším zajímavým speciálním kontejnerem byl kontejner TC1 s délkou téměř 6 m, vnějším průměrem 1,1 m a váhou téměř 40 tun pro transport ozařovacího terče projektu MEGAPIE pro švýcarský institut PSI. Specifikou byla zejména vnitřní nerezová vložka svařená z několika trub velkých průměrů.

Pro paliva z energetických reaktorů dodává ŠKODA JS speciální železniční kontejnery pro transport paliva RBMK o délce téměř 12 m (dáno délkou paliva typu RBMK), vnější průměr téměř 1,3 m a váhu přes 100 t. První dodaný s označením VTUK je určen pro meziblokovou dopravu již částečně použitého paliva mezi bloky Ignalinské JE, další s označením TUK je určen k transportu použitého paliva mezi meziskladem a konečným skladem u JE Černobyl. Kontejner TUK je již typu B(U) a musel splňovat odolnost na všechny havarijní situace dané standardy TS-R-1 (SSR-6). Pro plnění palivem se musí oba kontejnery vztyčit pomocí hydraulického mechanismu, který je součástí železničního vagónu.

Na konci roku 2018 dodala ŠKODA JS první kontejner ŠKODA 1000/19 vlastního designu na použité palivo na JE Temelín. Celkově jich ŠKODA JS dodá na JE Temelín 58 ks do roku 2035. Kontejner je určený pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva VVER-1000. Vnitřní koš má kapacitu 19 palivových souborů. Kontejner váží 119 tun, má vnější průměr téměř 2,4 m a výšku 5,6 m. Těleso kontejneru je svařenec z výkovků a je hermeticky uzavřeno dvěma přišroubovanými víky.

V současné době již probíhá výroba nového kontejneru ŠKODA 440/84 pro JE Dukovany pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva VVER-440. ŠKODA JS dodá celkem 33 ks až do r. 2035. Vnitřní koš pojme 84 ks palivových souborů. Kontejner váží 103 tun, má vnější průměr přes 2,6 m a výšku 4,3 m. Těleso kontejneru je také svařenec z výkovků a je uzavřeno opět dvěma přišroubovanými víky.

Ing. Václav Svoboda
Konstrukce - Vývoj, ŠKODA JS a.s.

Související články

× Full - Jádro