Metrostav ekologizuje Teplárnu Trmice na Ústecku

Teplárna Trmice, hlavní zdroj tepla pro Ústí nad Labem, sníží emise oxidu siřičitého o 89 % a oxidů dusíku o 68 %. Těchto parametrů dosáhne díky ekologizaci, kterou pro investora ČEZ provádí největší česká stavební společnost Metrostav. Součástí projektu je i tzv. selektivní katalytická redukce, špičková technologie, která byla dosud v české energetice spíše raritní. Největší stavební ruch vládl v teplárně před Vánoci, kdy stavbaři Metrostavu dokončili zdvihání nejtěžších břemen – parního ohříváku spalin (60 tun) a spodního dílu reaktoru (72 tun). Ekologizace uhelných bloků navazuje na výstavbu plynové kotelny jako záložního a špičkového zdroje tepla. Hodnota obou investic dohromady přesahuje miliardu korun.

Technici Metrostavu v současnosti dokončují intenzifikaci původního odsíření z 90. let, založeného na polosuché metodě. Podstatou je změna poměru míchání vápenného mléka a suspenze tzv. reproduktu, rekonstrukce zařízení na rozprašování vápenné suspenze a oživení automatické regulace. Po zprovoznění technologie na obou ekologizovaných linkách bude následovat optimalizace procesu a garanční testy.

Zároveň pokračují i práce na denitrifikační jednotce. Stavba je pozoruhodná již svým založením. Velkoprofilové piloty o průměru 1,2 m a délce 22 m totiž musely být kotveny 6 m hluboko přímo v uhelné sloji. Po vybudování rozsáhlé trámové základové desky stavbaři osadili axiální spalinový ventilátor o hmotnosti 25 tun a hlavní nosnou ocelovou konstrukci o hmotnosti kolem 300 tun, která i s ohledem na zabudované technologické části o souhrnné hmotnosti 1 200 tun musela být instalována na etapy. Vrchní část denitrifikační jednotky tvoří takzvaný reaktor. Do něj jsou instalovány moduly selektivní katalytické redukce, napřed však musí být provedeny tzv. „teplé zkoušky“, aby nedošlo k jejich zanesení.

„Pro správnou funkci denitrifikačního procesu je nutné předehřát spaliny na teplotu vhodnou pro reakci se vstřikovanou čpavkovou vodou. K tomuto účelu bude sloužit rotační ohřívák Ljungström, který tvoří největší součást technologie. Dohromady váží 695 tun, v rozloženém stavu zabíral asi 500 m2 a na staveniště jsme jej museli dopravit v 70 kamionech. V současnosti už nám zbývá jen dokončit soustružení celého rotoru a nainstalovat topné koše,“ přibližuje Jan Zacharda, vedoucí projektu z Metrostavu.

Selektivní katalytická redukce odstraňuje ze spalin oxidy dusíku pomocí vstřikování čpavkové vody před katalyzátor a mění je na dusík a vodní páru. Účinnost zařízení dosahuje až 90 %. Výhodou této metody je, že nevyžaduje úpravy tlakové části kotle, pouze předehřátí spalin na potřebnou teplotu, a také, že spaliny vstupují do procesu již odprášené a odsířené, což má pozitivní vliv na životnost katalyzátoru.

Teplárna Trmice by měla splňovat garantované parametry po ekologizaci do ledna 2022. Zatímco investiční náklady na vybudování plynové kotelny dosahují 295 milionů korun, odsíření a denitrifikace si vyžádaly dalších 800 milionů korun.

Skupina Metrostav se v posledních letech stává českým specialistou na energetické projekty. Její firmy se podílely na komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II a na odsíření Elektrárny Mělník I. V současnosti se největší česká stavební firma také chystá na bezmála miliardovou rekonstrukci elektrických odlučovačů popílku v Elektrárně Tušimice.