Nový progresivní způsob přepravy a vykládky uhlí v elektrárně Chvaletice

publikováno:
Reklamní lokomotiva 163.257 v čele soupravy prázdných kontejnerů míří zpět do severních Čech (Foto: Richard Weber, Michal Roh) Reklamní lokomotiva 163.257 v čele soupravy prázdných kontejnerů míří zpět do severních Čech (Foto: Richard Weber, Michal Roh)

Chvaletická elektrárna byla vybudována v letech 1973 – 1979 v místech bývalého pyritového dolu. Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři bloky o výkonu 205 MW. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje chvaletická elektrárna také dodávky tepla. Palivo do elektrárny bylo ze severních Čech přepravováno po vodě. V polovině roku 1996 však tehdejší vlastník ČEZ pověřil zajištěním přeprav tehdejší České dráhy, a to zejména z cenových důvodů a z důvodu nestálosti vodní cesty. V elektrárně Chvaletice byl vybudován rotační výklopník – železniční vůz najel do výklopníku, hydraulika jej přidržela na koleji a pak se celá kolej otočila vzhůru nohama, přesněji o 170 stupňů a uhlí se gravitací vysypalo.

Nastupuje technologie Innofreight

Na počátku roku 2016 nabídly společnosti ČD Cargo a Innofreight zákazníkovi nový koncept na zajištění přepravy a s ní související vykládky uhlí v kontejnerech XXL (Montainerech) firmy Innofreight. Tyto kontejnery jsou naloženy na speciálních vozech řady Sggrrs, které bývají označovány také jako InnoWagony. Vyznačují se mimo jiné zvláštní lehkou konstrukcí spojenou s vysokou ložnou hmotností. Zajímavě proto vyznívá porovnání obou řad používaných vozů:

  • 30 vozů Eas = 1 650 tun uhlí
  • 14 vozů Sggrrs (dvojčata spojená pevnou spojkou) = 56 kontejnerů = 1 900 tun uhlí
  • Z výše uvedeného je zřejmá výhoda nové technologie – stejný objem zboží je možné přepravit nižším počtem vlaků.

Výstavba vykládacího zařízení byla zahájena v srpnu 2017, montáž technologie probíhala do konce února 2018 a v březnu byl zahájen ověřovací provoz. První kontejnery s uhlím byly na stacionární vykládce vyloženy 13. března. A jak vykládka nyní probíhá? Souprava je přistavena na vykládací místo, posun s vozy nově zajišťuje speciální robot. Kontejner je nabrán „vidlemi“, automaticky otočen, resp. vysypán do vykládacího místa a vrácen zpět na železniční vůz. Robot pak soupravu posune a celý proces se opakuje. Elektrický posunovací robot KR 100 vyrobila firma Vollert. Disponuje výkonem 2 x 18,5 kW a tažnou silou 110 kN. Ovládá jej dálkově pracovník obsluhy vykládky. Vykládka 28 kontejnerů, což je polovina soupravy, trvá cca 50 minut. Vykládku kontejnerů, stejně jako obsluhu vlečky zajišťuje akciová společnost ČD Cargo, která má na přepravu vyčleněno pět lokomotivy řady 163 a sedm souprav vozů řady Sggrrs. Nutno dodat, že k přepravě 3,5 mil. tun paliva ročně na vzdálenost přes 200 km v jednom směru by postačilo šest souprav s jednodenním oběhem, avšak za zcela ideálních podmínek. Pravidelnost přeprav ale bohužel ovlivňuje rozsáhlá výluková činnost, nepravidelnost u nakládky apod.

Nová technologie umožňuje bezproblémovou přepravu i vykládku až 3,5 mil. tun paliva ročně.

Michal Roh
ČD Cargo, a.s.