Zelené investice mají u nás zvýhodněné sazby, ale nemá smysl ohýbat byznys kvůli dotaci

publikováno:
Jan Hanuš Jan Hanuš

Komerční banka je jedním z lídrů v oblasti financování zelených projektů v energetice. I proto se velmi aktivně angažuje ve všech oblastech, které mohou být financované z modernizačního fondu. „Můžeme pomoci s dotační žádostí, potřebnými přílohami jako třeba energetické nebo emisní posudky, a samozřejmě s financováním, ideálně s nějakou výhodou pro zelené projekty,“ říká v rozhovoru pro All for Power Jan Hanuš, manažer KB EU POINT a jednatel KB Advisory.

Modernizační fond nabízí na rozvoj nízkouhlíkové energetiky desítky miliard korun, jaká je v tomto dotačním systému role Komerční banky?
KB dlouhodobě dotační projekty nejen financuje, ale pomáhá i s dotační administrativou a nově i s technickým řešením projektů zejména v oblasti energetické účinnosti a OZE. Chceme být lídrem v oblasti udržitelných investic a již dnes nabízíme zvýhodněné sazby projektům, které dle předběžné EU taxonomie spadají do oblasti „udržitelných“ investic. Kromě toho dlouhodobě využíváme zvýhodněné financování od EIB. V dotační oblasti nabízíme kompletní zajištění přípravy a realizace dotačního projektu, včetně přípravy na kontroly a monitoring projektu po povinné až 10leté období.

V technické oblasti disponujeme vlastními energetickými specialisty, díky kterým pomáháme klientům s identifikací potenciálu energetických úspor a samozřejmě díky tomu i dotací zvýhodněných úvěrů.

Zaměřujete se primárně na pomoc firmám nebo dokážete obsloužit i fyzické osoby, pokud splní podmínky jednotlivých programů?
Naše pomoc směřuje jak k firmám a obcím, tak i k fyzickým osobám. Nedávno jsme spustili program financování fotovoltaických panelů právě pro fyzické osoby, včetně pomoci s dotací z NZÚ.

Nabízíte partnerství ve všech devíti programech fondu?
Ano, budeme aktivní ve všech devíti programech modernizační fondu.

Jak může konkrétně vypadat podpora Komerční banky pro velké firmy, které mají centrální výrobu tepla a kvůli ekologickým limitům plánují konverzi zdroje z uhlí na jiné palivo?
Bude záležet na potřebách firem. Můžeme pomoci s dotační žádostí, potřebnými přílohami jako třeba energetické nebo emisní posudky, a samozřejmě s financováním, ideálně s nějakou výhodou pro zelené projekty. Výhoda může být např. v podobě našeho programu Optimalizujte zeleně kombinujícího bezúročný úvěr ČMZRB a investiční úvěr KB opět s úrokovou subvencí ČMRZB a rovněž i příspěvek na zpracování energetického posudku.

Co oblast obnovitelných zdrojů?
V oblasti OZE má KB dlouhodobou zkušenost s financováním a poradenstvím v řadě oblastí, zejména FVE, VTE, MVE nebo bioplyn. I zde vždy hledáme maximum veřejných podpor pro klienta.

Na co by si firmy měly dávat při poskytnutí dotace pozor?
Zmínil bych asi dvě hlavní věci. Jednak rozumné nastavení projektu, tedy výstupů projektu: měly by být splnitelné a v souladu s běžnou praxí klienta. Nemá smysl ohýbat byznys kvůli dotaci. A za druhé pak proces výběru dodavatele předmětu projektu. Zde silně doporučujeme včasnou přípravu a konzultace s naším specialistou na tuto oblast. Lze tak předejít nejen rozčarování z opakovaných výběrových řízení, ale zejména riziku ztráty dotace kvůli nedodržení postupu.

Který z programů je podle vás nejsmysluplnější a měly by na modernizační fond navázat další programy – například z budoucích výnosů povolenek?
Obecně nám dávají smysl všechny oblasti, které ModFond podporuje. Z našeho pohledu bychom určitě výrazně podpořili dotace na energetické úspory ve firmách, kde lze rychle a efektivně generovat úspory, a pomáhat tak plnit závazky ČR v této oblasti. 

Jaké budou mít firmy náklady spojené s modernizačním fondem, a to včetně služeb, které nabízí Komerční banka?
Je to velmi individuální, protože pokud projekt financujeme (to je naším hlavním cílem), snažíme se to zohlednit v cenách souvisejícího poradenství. Obecně se ale jedná o nízké stovky tisíc za komplexní dotační servis až do konce povinné doby udržitelnosti projektu (tedy více než 10 let).

Jaký je vůbec z hlediska banky pohled na radikálně se měnící energetický trh?
KB vnímá energetiku jako významný obor, ve kterém bude probíhat mnoho změn a vnímá ji nejen jako velkou obchodní příležitost, ale i možnost podílet se na zlepšení emisní situace přechodem na environmentálně příznivější energetické zdroje.

Situaci pečlivě sledujeme a v současné době se zaměřujeme především právě na „zelenou tranzici“, tedy začlenění udržitelnosti do našich interních postupů tak, abychom byli kromě finanční stránky schopni vyhodnotit i tu environmentální a sociální. V každém případě nás čeká dynamické období.

Související články