1/2021

Jaderná renesance, nebo texaský masakr?

Letošní zima je extrémně zajímavá na události v energetice. Nejdříve (skoro) blackout v Evropě (věnujeme se mu uvnitř čísla), kdy došlo k havárii přenosové soustavy na Balkáně. Následně opravdový blackout v Texasu, při němž zůstalo bez proudu najednou i 200 tisíc lidí a několik milionů postihly zásadní výpadky. A do toho evropský politický úprk ke klimatické neutralitě.

Zda je reálný a nezpůsobí jednou „texaský scénář“, ukáže poměrné blízká budoucnost. Jisté je, že Evropa se vydala cestou OZE a hledá, které palivo zajistí stabilitu soustavy. Zajímavým příspěvkem k reálnosti evropských plánů je studie „Road to EU Climate Neutrality by 2050,“ kterou zadaly dva kluby poslanců Evropského parlamentu (ke stažení na stránkách www.roadtoclimateneutrality.eu). Primárně zkoumá náklady a geografické možnosti pro jádro a OZE. A zajímavé jsou i zvolené případové studie. Na příkladu Nizozemska se zkoumají energetické možnosti přímořských států s velkých potenciálem větru. Na příkladu České republiky pak možnosti států vnitrozemských, jejichž krajina je členitější.

Podle analýzy ani v jednom případě není Evropa schopná generovat dostatek elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Neboli ani Nizozemí se nemůže výhradně spolehnout na energii z OZE, ačkoliv má k tomu ideální podmínky. Nemluvě o problémech, které to může způsobit v přenosové soustavě. Zásadní limitou je podle studie především nedostatek půdy pro stavbu takového výkonu primárně z větru a slunce.

Autoři studie nezpochybňují dekarbonizaci energetiky. Ale doporučují, že chce-li Evropa splnit ambiciózní klimatické cíle, měla by se zaměřit na program jaderné renesance a jádro zařadit do podporovaných bezemisních zdrojů. Takový scénář koneckonců potichu připouští i řada realistických politiků. I když je jasné, že kvůli celému cyklu provozování jaderných elektráren se ještě svede velká politická bitva, na jejímž konci se nehraje o nic míň, než je dlouhodobá stabilita dodávek elektřiny Evropanům na desítky let dopředu. Obrázky z Texasu by měly být pro všechny zásadním varováním.

Dobré čtení přeje,

Petr Svoboda,
šéfredaktor časopisu All for Power

Předplatné

Časopis All for Power si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah