1/2021

Jaderná renesance, nebo texaský masakr?

Letošní zima je extrémně zajímavá na události v energetice. Nejdříve (skoro) blackout v Evropě (věnujeme se mu uvnitř čísla), kdy došlo k havárii přenosové soustavy na Balkáně. Následně opravdový blackout v Texasu, při němž zůstalo bez proudu najednou i 200 tisíc lidí a několik milionů postihly zásadní výpadky. A do toho evropský politický úprk ke klimatické neutralitě.

Zda je reálný a nezpůsobí jednou „texaský scénář“, ukáže poměrné blízká budoucnost. Jisté je, že Evropa se vydala cestou OZE a hledá, které palivo zajistí stabilitu soustavy. Zajímavým příspěvkem k reálnosti evropských plánů je studie „Road to EU Climate Neutrality by 2050,“ kterou zadaly dva kluby poslanců Evropského parlamentu (ke stažení na stránkách www.roadtoclimateneutrality.eu). Primárně zkoumá náklady a geografické možnosti pro jádro a OZE. A zajímavé jsou i zvolené případové studie. Na příkladu Nizozemska se zkoumají energetické možnosti přímořských států s velkých potenciálem větru. Na příkladu České republiky pak možnosti států vnitrozemských, jejichž krajina je členitější.

Podle analýzy ani v jednom případě není Evropa schopná generovat dostatek elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Neboli ani Nizozemí se nemůže výhradně spolehnout na energii z OZE, ačkoliv má k tomu ideální podmínky. Nemluvě o problémech, které to může způsobit v přenosové soustavě. Zásadní limitou je podle studie především nedostatek půdy pro stavbu takového výkonu primárně z větru a slunce.

Autoři studie nezpochybňují dekarbonizaci energetiky. Ale doporučují, že chce-li Evropa splnit ambiciózní klimatické cíle, měla by se zaměřit na program jaderné renesance a jádro zařadit do podporovaných bezemisních zdrojů. Takový scénář koneckonců potichu připouští i řada realistických politiků. I když je jasné, že kvůli celému cyklu provozování jaderných elektráren se ještě svede velká politická bitva, na jejímž konci se nehraje o nic míň, než je dlouhodobá stabilita dodávek elektřiny Evropanům na desítky let dopředu. Obrázky z Texasu by měly být pro všechny zásadním varováním.

Dobré čtení přeje,

Petr Svoboda,
šéfredaktor časopisu All for Power

Předplatné

Časopis All for Power si můžete objednat na predplatne.konstrukce-media.cz, nebo kontaktujte paní Moniku Odstrčilovou, DiS.:

e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz
T +420 597 317 578
M +420 733 530 695

Obsah

Jaderná energetika

Klasická energetika

 • Připravenost na požadavky závěrů o BAT ve skupině ČEZ
 • Pavel Drápela: ZEVO v Plzni funguje perfektně, stačí nám jedna odstávka ročně
 • V Plzni díky Metrostavu dýchají čistější vzduch. Metrostav snížil emise TZL a SO2 v Plzeňské teplárenské. Pro výstavbu technologických zařízení byly použité nejmodernější materiály pro kompletní odsíření
 • Alternativní paliva a požadavky na vyzdívky tepelných agregátů
 • Problematika snižovaní kyselých složek ze spalin vzniklých po spalování či spoluspalování alternativních paliv typu RDF
 • Do ekologizace Počerad investujeme miliardy, využít chceme i domácí průmysl Rozhovor se Stanislavem Klanduchem, generálním ředitelem Elektrárny Počerady
 • Budeme vyrábět více menších turbín a připravujeme se na boom ve spalování odpadů Rozhovor s Lubošem Prchlíkem, technickým ředitelem Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Výzkum sorbentů využitelných pro snížení koncentrace Hg ve spalinách vzniklých spalováním hnědých uhlí a alternativních paliv

Decentrální energetika

 • Spojíme spoustu malých zdrojů, které budeme virtuálně řídit stejně jako velkou elektrárnu Rozhovor s Vladimírem Hlavinkou, generálním ředitelem TEDOM Group
 • Plynová kogenerace by měla být při náhradě uhelných elektráren první volbou
 • Legislativní stav mikro-kogenerace v Evropě a Asii
 • Ekonomický pohled na malé decentrální zdroje FVE
 • Společnost Demag dodá tři procesní jeřáby pro ekologickou výrobu elektřiny v E.ON elektrárně na biomasu v Hürth v Německu

Financování a export

Plynárenství a novinky v energetice

 • Společnost NET4GAS zahájila provoz plynovodu Capacity4Gas
 • „Bez rovných podmínek na globálním trhu nemůže EU dekarbonizovat,“
 • Bude v roce 2050 v plynovodech vodík, nebo syntetický metan?
 • Skupina ÚJV pracuje na vývoji vodíkového nákladního auta nové generace
 • Slovenské elektrárne majú nový rekord: 95 % elektriny bez emisií CO2